Aktuality

Prednáška Prax etiky v štátnej službe

Dňa 20. októbra 2021 zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini odprezentoval na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského prednášku na tému Prax etiky v štátnej službe. Okrem základných informácií o etickom kódexe štátneho zamestnanca bola prednáška zameraná aj na riešenie prak...
20.10.2021

Stretnutie so zástupcami rakúskych odborov

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková prijali pozvanie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a pripravili pre zástupcov rakúskych odborov pre verejnú správu krátku prezentáciu o systéme štátnej a verejnej služby v Slovenskej republike....
19.10.2021

Vyjadrenie Rady pre štátnu službu k novele zákona o štátnej službe

Rada pre štátnu službu vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s novelou zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatou na základe návrhu poslancov NR SR za hnutie OĽANO z dôvodu jej rozporu s princípom stability zákona o štátnej služb...
11.10.2021

Stretnutie s prednostami okresných úradov

Dňa 29. septembra sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členovia Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková a Ing. Ľuboš Pastor zúčastnili na porade prednostov okresných úradov v Častej - Papierničke, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Išlo o druhé takéto ...
01.10.2021

Členka Rady pre štátnu službu Zuzana Šabová sa vzdala funkcie

Členka Rady pre štátnu službu Zuzana Šabová sa vzdala členstva v Rade pre štátnu službu z dôvodu svojho vymenovania za sudkyňu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do funkcie členky Rady pre štátnu službu bola zvolená Národnou radou Slovenskej republiky vo februári 2019 na návrh Ra...
13.08.2021

Etický tréning na Protimonopolnom úrade SR

Rada pre štátnu službu pokračovala v poskytovaní etických tréningov aj v lete. Dňa 22. júla sa uskutočnil on-line formou tréning pre zamestnancov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorý zabezpečovala členka Rady Daniela Zemanovičová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulin...
23.07.2021

Druhý tohtoročný newsletter Rady pre štátnu službu

Nájdete v ňom články o Porovnaní výsledkov služobných hodnotení za roky 2019 a 2020 Skúsenostiach a odporúčaniach nórskeho etického poradcu Terjeho Dyrstada Rozbore podnetu: Princíp zákonnosti a efektívneho riadenia Hlavných zisteniach zo Správy o stave a vývoji štátnej služby v SR za r...
24.06.2021

Prerokovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020

Rada pre štátnu službu dňa 14.6.2021 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020 na rokovanie Výboru NR SR pre sociálne veci. Na rokovaní sa zúčastnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková. V úvode svoj...
23.06.2021

Etický tréning pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancom kancelárie Rady Marošom Paulinim realizovali prezenčnou formou etický tréning, ktorého sa zúčastnil generálny tajomník služobného úradu Pavol Sýkorčin, štátna tajomníčka Ingrid Brocková a 28 riaditeľov sekcií...
16.06.2021

Etický tréning pre Kanceláriu verejnej ochrankyne práv

Tréning realizovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom. Tréningu sa zúčastnilo 26 zamestnancov Kancelárie verejnej ochrankyne práv, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu Mariána Töröka. Témou bola et...
10.06.2021
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
19606