Aktuality

Členovia Rady pre štátnu službu rokovali v Košiciach

Členovia rady P. Tkáč, D. Zemanovičová, A. Ištoková a C. Košťál sa v dňoch 16.-17.10.2018 stretli v Košiciach s predstaviteľmi Národného inšpektorátu práce, prednostom Okresného úradu Košice – mesto, so zastupujúcou prednostkou Okresného úradu Košice – okolie, dekankou Fakulty verejnej správy a ď...
24.10.2018

Prípad na zamyslenie - riešenie

V našom prvom newsletteri sme pre vás pripravili príklad na zamyslenie. Veľmi sme sa potešili záujmu štátnych zamestnancov zamýšľať sa nad etickými otázkami. Keďže sme dostali viacero zaujímavých postrehov k riešeniu prípadu, radi by sme k nim v najbližších dňoch na našej webstránke, v časti News...
01.10.2018

Seminár „Ako medzinárodné organizácie hodnotia Slovensko?"

Dňa 21. septembra 2018 zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave seminár o tom, ako medzinárodné inštitúcie hodnotia Slovensko, v ktorých oblastiach napreduje a kde naopak existuje priestor na zlepšenie. Seminár otvoril minis...
25.09.2018

Správa o činnosti Rady pre štátnu službu

Správa obsahuje sumár aktivít vykonaných Radou pre štátnu službu v období od jej vzniku do septembra 2018. Správu si môžete pozrieť tu: Správa o činnosti Rady pre štátnu službu  
21.09.2018

Stretnutie predsedu rady s predstaviteľmi Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

V pondelok 10. septembra 2018 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu (ďalej len „rada“) Pavla Tkáča s doc. JUDr. Máriou Hencovskou, CSc., dekankou Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a s prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc., vedúcim Kate...
12.09.2018

Nový newsletter je vonku!

Rada pre štátnu službu vydala svoj prvý newsletter, v ktorom informuje o dianí v štátnej správe, ako aj o svojej činnosti a zaujímavých článkoch a odborných štúdiách.  Pozrieť si ho môžete TU.
12.09.2018

Prezentácia skúseností USA v oblasti etiky

Zástupcovia Rady pre štátnu službu sa 28.augusta 2018 zúčastnili prezentácie prostredníctvom videohovoru na tému etiky v oblasti štátnej služby, konkrétne so zástupcami  US Office of Government Ethics (OGE), resp. ministerstva zahraničných vecí USA. Americkí odborníci na tému etiky pripravili cc...
10.09.2018

Etický kódex je iba začiatok

V Rade pre štátnu službu v súčasnosti spracovávame výsledky dotazníkového prieskumu o etike medzi štátnymi zamestnancami a informácie získané zo služobných úradov k téme etiky. Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch máj až jún 2018, pričom sme získali celkovo 5827 odpovedí, z toho momentálne ...
27.08.2018

Diskusia o etických kódexoch v štátnom IT

V utorok 3. júna 2018 zorganizovalo Slovensko.Digital verejnú diskusiu o etických kódexoch v štátnom IT. Vo verejnom priestore rastie dopyt po slušnej správe vecí verejných a po dodržiavaní etických princípov. Pozvaní panelisti rozoberali úlohu etických kódexov v štátnej aj súkromnej sfére a ich ...
12.07.2018

Stretnutie s členmi Výboru NR SR pre sociálne veci

V stredu 20. júna 2018 sa uskutočnilo stretnutie členov Rady pre štátnu službu s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, na ktorom bola prezentovaná činnosť Rady pre štátnu službu a aktuálna problematika s ňou spojená. Diskusia na stretnutí sa zároveň týkala pripravova...
29.06.2018

Ukončený zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov

Rada pre štátnu službu ukončila zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov. Momentálne sú výsledky analyzované a zistenia budú zapracované do tvoriaceho sa etického kódexu štátneho zamestnanca. Návratnosť dotazníkov nás pozitívne prekvapila, získali sme odpovede od takmer 6 tisíc súčasných a bý...
22.06.2018

Stretnutie s riaditeľom odboru prevencie korupcie

Dňa 12.6.2018 sa členovia Rady pre štátnu službu stretli s riaditeľom odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí sa preberala spolupráca pri príprave etického kódexu štátneho zamestnanca, budovanie etickej infraštruktúry v rámci štátnej  služby a možnost...
15.06.2018

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníka k etickému kódexu

Rada pre štátnu službu predlžuje termín na vyplnenie dotazníka zo strany súčasných a bývalých štátnych zamestnancov do 18.6. (pondelok) do 12:00 hod. Prostredníctvom dotazníka môžete odpovedať na otázky týkajúce sa skúseností s riešením etických problémov na vašom pracovisku, rizík neetického sp...
15.06.2018

Predstavitelia Rady pre štátnu službu vystúpili na 1.úradníckom festivale

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil v Bratislave Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizovali Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Cieľom podujatia bolo priniesť námety na skvalitnenie a rozvoj úradníckej práce, na workshopoch prezentovať trendy a skúsenosti z obla...
06.06.2018

Pracovné stretnutie so služobnými úradmi k tvorbe Etického kódexu

Dňa 31.5. sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi služobných úradov k tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca. Rada a pre štátnu službu chce pri tvorbe Etického kódexu využiť aj poznatky a skúsenosti služobných úradov s agendou etiky. Na stretnutí sa diskusia zamerala najmä na praktické ot...
01.06.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 »
18912