Aktuality

Webinár o etickom kódexe štátneho zamestnanca

Dňa 2. apríla vystúpila členka Rady Zuzana Šabová v online diskusii organizovanej občianskym združením Dobrý úradník. Objasnila proces tvorby etického kódexu a prezentovala zistenia a aktivity Rady v oblasti etiky, ako aj najnovšie trendy v zahraničí. Diskutujúcich zaujímali aj otázky transparent...
01.06.2020

Rada vydala prvý tohtoročný newsletter

V prvom tohtoročnom čísle nájdete články o Dobrej praxi pri služobných hodnoteniach Poľskej etickej poradkyni Katarzyne Dudzik Rozbore podnetu: Organizačná zmena Prípade na zamyslenie: Profesionalita Naťahovaní svalov, ktoré tvrdnú pri sedavej práci ...
26.03.2020

Prípad na zamyslenie: Útlak, obťažovanie a šikana

V decembrovom vydaní newsletteru Rady pre štátnu službu sme zverejnili prípad na zamyslenie, ktorý sa venuje témam útlaku, obťažovania a šikany na pracovisku. Pokiaľ Vás téma zaujala, na webe Rady už nájdete aj podrobnú analýzu prípadu. https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/
12.02.2020

Rokovanie s vedúcim štátnej služby Poľskej republiky

Dňa 4. februára 2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na pracovnom rokovaní s Dobrosławom Dowiat-Urbański, Vedúcim štátnej služby, Lechom Antoni Kołakowski, podpredsedom Rady pre štátnu službu, pánom Krzystofom Banaśom, poradcom preds...
11.02.2020

Podcast Integrita v štátnej správe

Čo znamená, keď sa úradník správa profesionálne? Aké majú byť jeho charakterové vlastnosti a čo presne rozumieme pod integritou štátneho zamestnanca?   Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová diskutovala o etike a hodnotovom ukotvení štátnych zamestnancov v podcaste Verejne o politik...
27.01.2020

Etika v štátnej a verejnej správe v TV Bratislava

Prečo je dôležité  presadzovať etiku v úradoch? O jej úlohe v štátnej a verejnej správe, ako aj v samospráve, diskutovali v TV Bratislava členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a riaditeľ bratislavského magistrátu a bývalý člen Rady pre štátnu službu, Ctibor Koštál.   Záznam diskusi...
27.01.2020

Budúcnosť HR: Systémové myslenie alebo byrokracia?

Zamestnanec Kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prispel do zborníku Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy, ktorý vydala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v nadväznosti na rovnomennú konferenciu, ktorá sa konala v závere roka 2019. ...
23.01.2020

Výklad etického kódexu štátneho zamestnanca

Dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie závisí do veľkej miery od štátnych zamestnancov, ktorí jeho inštitúcie reprezentujú. Okrem ich odborných kvalít je zárukou riadneho výkonu štátnej služby aj etické správanie.   Samotné etické správanie štátnych zamestnancov upravuje Etický kódex štátne...
08.01.2020

Workshop Integrita a budovanie kultúry dôvery

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini sa v dňoch 27-29.11.2019 zúčastnil na rokovaní siete EUPAN DG -  Európska sieť verejnej a štátnej správy vo Fínsku. Spolu s profesorom Christophom Demmkem viedol workshop pre generálnych riaditeľov sekcií služobných úradov na tému Integrita a budovanie ku...
17.12.2019

Odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka

V bratislavskom Hub Hube sa v utorok, 26. novembra, uskutočnilo odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka. Cieľom ocenenia bolo vyjadriť uznanie zanieteným a vynaliezavým úradníkom, ktorí sa usilujú o zlepšovanie života a verejných služieb na Slovensku.   Víťazi boli ocenení v troch kategóriách: ...
02.12.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606