Aktuality

Zomrel člen Rady Ľuboš Pastor

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 8. decembra 2022 v ranných hodinách zomrel člen Rady pre štátnu službu Ľuboš Pastor. Členom Rady bol od roku 2018, do funkcie ho nominoval Najvyšší kontrolný úrad. V minulosti pôsobil ako prednosta Okresného úradu Košice-okolie, v rokoch 2003 a 2004 ako riaditeľ k...
12.12.2022

Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2022

Nájdete v ňom články o novelizácii zákona č. 55/2017 Z. z. vyhodnotení zberu dát v oblasti služobných hodnotení rozbor podnetu: Princíp Dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch odporúčaniach Rady pre účasť štátnych zamestnan-cov v politickom živote nástrojoch riešenia konfliktov ...
24.11.2022

Prednáška o etike a motivácii na porade prednostov okresných úradov

V dňoch 21. a 22. novembra 2022 sa v účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička uskutočnila porada prednostov okresných úradov. S príspevkom o etike a motivácii štátnych zamestnancov (a jej implikácii pre okresné úrady) na ňom v prvý deň vystúpili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini so za...
23.11.2022

Prednáška predsedu Rady na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Dňa 11. novembra 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka odboru manažmentu verejnej správy. Prednáška...
15.11.2022

Hodnotiaca návšteva Slovenska k vykonávaniu Dohovoru OSN proti korupcii

V dňoch 25. až 27. októbra navštívili Slovenskú republiku delegácie z Moldavska a Mozambiku s cieľom vyhodnotiť implementáciu článkov 5 až 14 a 51 až 59 Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (UNCAC), ktorého je Slovensko signatárom. Jadro návštevy pozostávalo z vyhodnocovania z...
27.10.2022

Etické tréningy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

V dňoch 15. a 29. júna 2022 organizovala Rada pre štátnu službu dva etické tréningy pre vrcholový manažment Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hlavnými témami boli medziľudské vzťahy, konflikty záujmov a Etický kódex štátneho zamestnanca. Program obidvoch etických tréningov bol koncipovaný tak,...
01.07.2022

Slovenské inovatívne politiky v štátnej službe

V dňoch 18.-20. mája sa v Paríži uskutočnilo stretnutie siete škôl vzdelávajúcich úradníkov DISPA. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnil Maroš Paulini, člen Rady pre štátnu službu. Keďže témou stretnutí bola príprava úradníkov, zvyšovanie efektivity politík pomocou behaviorálnej psychológie, odz...
25.05.2022

Rada poskytla OECD informácie o tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca

V súvislosti s projektom Integrity review, na ktorom sa Rada podieľa ako partner, sa dňa 26. apríla 2022 uskutočnil videohovor s odborníkmi na etiku a integritu z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Radu zastupoval člen Rady Maroš Paulini, za Úrad vlády Slovenskej republiky sa...
02.05.2022

Prednáška pre študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Dňa 21. 4. 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu Teória verejnej ...
25.04.2022

Videokonferencia členov Rady so zástupkyňou Európskej komisie

Dňa 15. marca 2022 sa, na základe žiadosti zo strany Európskej komisie, uskutočnil videokonferenčný rozhovor členov Rady pre štátnu službu s pani Barbarou Ochotnickou, ktorá je v rámci DG REFORM Európskej komisie koordinátorkou pre Slovensko. Témou rozhovoru bolo najmä zhodnotenie stavu a vývoja ...
16.03.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606