Aktuality

Workshop Verejná integrita a dobrá verejná správa

V dňoch 10. a 11. novembra 2021 organizovala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) druhé podujatie zo série on-line workshopov zameraných na zvyšovanie štandardov integrity a skladania účtov vo verejnej správe. Interaktívnu prednášku pre študen...
11.11.2021

Tretí tohtoročný newsletter Rady pre štátnu službu

Rada vydala svoj tretí tohtoročný newsletter, tématicky zameraný na dvadsiate výročie vzniku štátnej služby na Slovensku. Nájdete v ňom články o Pohľade na štátnu službu v SR po dvadsiatich rokoch Faktoch a mýtoch o profesionálnej štátnej službe Legislatívnej úprave štátnej služby od r...
08.11.2021

Letná škola EUPAN

Jedným z kľúčových cieľov EUPAN - Európskej siete verejnej správy, je podporovať vývoj spoločných nástrojov, aktivít a vízií. Na valnom zhromaždení dňa 17. novembra 2020 počas plenárneho zasadnutia EUPAN bola schválená potreba výmeny skúseností medzi členmi siete, a to prostredníctvom organizovan...
05.11.2021

Maroš Paulini sa stal novým členom Rady

Novým členom Rady pre štátnu službu sa stal Maroš Paulini. Na základe nominácie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie vo funkcii nahradil Zuzanu Šabovú, ktorá bola vymenovaná za sudkyňu Najvyššieho správneho súdu SR. Za člena Rady zvolila Maroša Pauliniho Národná Ra...
03.11.2021

Prezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

Dňa 25. októbra 2021 vetovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová poslaneckú novelu zákona o štátnej službe, ktorá by umožnila odvolávať vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu. Prezidentka sa stotožnila s argumentáciou Rady pre štátnu službu a Legislatívnej rady vlády SR...
28.10.2021

Prednáška Prax etiky v štátnej službe

Dňa 20. októbra 2021 zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini odprezentoval na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského prednášku na tému Prax etiky v štátnej službe. Okrem základných informácií o etickom kódexe štátneho zamestnanca bola prednáška zameraná aj na riešenie prak...
20.10.2021

Stretnutie so zástupcami rakúskych odborov

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková prijali pozvanie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a pripravili pre zástupcov rakúskych odborov pre verejnú správu krátku prezentáciu o systéme štátnej a verejnej služby v Slovenskej republike....
19.10.2021

Vyjadrenie Rady pre štátnu službu k novele zákona o štátnej službe

Rada pre štátnu službu vyjadruje svoj zásadný nesúhlas s novelou zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatou na základe návrhu poslancov NR SR za hnutie OĽANO z dôvodu jej rozporu s princípom stability zákona o štátnej služb...
11.10.2021

Stretnutie s prednostami okresných úradov

Dňa 29. septembra sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členovia Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková a Ing. Ľuboš Pastor zúčastnili na porade prednostov okresných úradov v Častej - Papierničke, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Išlo o druhé takéto ...
01.10.2021

Členka Rady pre štátnu službu Zuzana Šabová sa vzdala funkcie

Členka Rady pre štátnu službu Zuzana Šabová sa vzdala členstva v Rade pre štátnu službu z dôvodu svojho vymenovania za sudkyňu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do funkcie členky Rady pre štátnu službu bola zvolená Národnou radou Slovenskej republiky vo februári 2019 na návrh Ra...
13.08.2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606