Aktuality

Rada zistila porušenie viacerých princípov štátnej služby v súvislosti v organizačnými zmenami

Na základe podnetu štátneho zamestnanca Rada pre štátnu službu preverovala podozrenie z porušenia viacerých princípov štátnej služby pri organizačnej zmene na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa zistení Rady služobný úrad štátnych zamestnancov oboznámil s dodatkom k organiz...
21.02.2019

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníku

Termín na vyplnenie dotazníku Rady pre štátnu službu určeného pre štátnych zamestnancov sa predlžuje do 22.2.2019. Dotazník nájdete na stránke: https://tinyurl.com/yd2p6jxw .
18.02.2019

Činnosť Rady pre štátnu službu v roku 2018

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) vznikla 1. januára 2018 na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prvom kvartáli 2018 rada riešila viacero úloh spojených so svojím vznikom a začatím ...
04.02.2019

PROSBA - Dotazník pre štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pripravila dotazník pre štátneho zamestnanca. Názory a postoje štátnych zamestnancov pomôžu objasniť stav štátnej služby a prispejú k tvorbe návrhov na zlepšenie. Preto si dovoľujeme požiadať všetkých štátnych zamestnancov o vyplnenie a šírenie dotazníka. Vyplnenie zaberie ...
17.01.2019

Rada vydala svoj druhý newsetter

Druhý newsletter Rady pre štátnu službu je na svete. Nájdete v ňom rozpracovanú  tému politickej neutrality, II. časť výsledkov dotazníka k etike, rozbor podnetu o služobnom hodnotení, správu o etike vo Francúzsku a zoznam aktualít.  Newsletter je prístupný tu: https://tinyurl.com/y9kjbsse.
10.01.2019

Útvar hodnoty za peniaze MF SR vydal priebežnú správu o zamestnanosti a mzdách vo verejnej správe

Predmetom revízie vo výške približne 3,3 mld. eur (4,1% HDP a 9,8% výdavkov verejnej správy) bude zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe, okrem zamestnancov podľa osobitných zákonov a zamestnancov v sektoroch zdravotníctva a školstva. Celkovo sa bude revízia týkať odmeňovania viac...
09.01.2019

Profesionalita, dôvera a etika štátnych úradníkov

Členovia Rady pre štátnu službu sa v stredu 12. decembra 2018 zúčastnili na diskusii, ktorú organizovala iniciatíva Dobrý úradník. Docentka K. Staroňová z Fakulty ekonomických a sociálnych vied vysvetlila prístupy k vymedzeniu pojmu profesionalita a parametre, prostredníctvom ktorých sa dá sledov...
09.01.2019

Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 10. decembra 2018 zúčastnili na podujatí na túto tému v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. S prezentáciami vystúpili riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Š. Kišš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) G. Šíp...
09.01.2019

Seminár pre miestnu štátnu správu

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál sa dňa 13.11.2018 zúčastnil na okresnom úrade v Banskej Bystrici seminára Miestna štátna správa v kontexte nového zákona o štátnej službe organizovanom Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Súčasťou seminára bola prezentácia výskumných zistení týkaj...
21.11.2018

Francúzske skúsenosti v oblasti etiky

Dňa 14.11.2018 sa zástupkyne Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová v Paríži stretli s predstaviteľmi francúzskych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú riadením štátnej služby, s cieľom získať poznatky najmä v oblasti etiky a riadenia štátnej služby. Vo Francúzsku došlo v roku 2...
21.11.2018

Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu prijala na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2018 návrh etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z, o štátnej službe, § 14, od.1, písm. d)  predložila Úradu vlády SR. Pri jeho príprave rada spolupracovala s viacerými subjektmi a expert...
21.11.2018

Výsledky dotazníka k etike

Výsledky dotazníka k etike Rada pre štátnu službu zverejnila tlačovú správu k výsledkom dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi štátnymi zamestnancami na tému etiky. Tlačovú správu aj s prílohami nájdete tu:
09.11.2018

Pri etickom líderstve vidí pätina zhoršenie

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová napísali pre Hospodárske noviny komentár k téme etického líderstva, ktoré vímame ako dôležité z pohľadu presadzovania etických pravidiel na služobných úradoch. Upozorňujú aj na zistenie, že „ ...až 67 percent respondentov považuje trestanie porušovania etickýc...
31.10.2018

Prednáška na Ústave verejnej politiky FSEV UK

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál a Maroš Paulini z kancelárie rady sa dňa 24.októbra 2018 zúčastnili prednášky určenej pre študentov a študentky verejnej politiky. Obsahom prednášky a diskusie bol proces tvorby etického kódexu štátneho zamestnanca. V rámci prednášky sa prezentoval prístu...
25.10.2018

Účasť na rokovaní pracovnej skupiny Rady Európy

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál sa v dňoch 4. a 5.októbra 2018 zúčastnil rokovania pracovnej skupiny Rady Európy v Štrasburgu, zameranej na etiku vo verejnej správe. Hlavným bodom dvojdňového rokovania bola diskusia k návrhu etického rámca a pravidiel pre verejné inštitúcie a poskytovat...
25.10.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 »
18912