Aktuality

V Bratislave sa uskutočnilo Integrity Fórum 2023

Dňa 9. marca 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2023, ktoré organizoval Úrad vlády SR spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého cieľom je využiť medzináro...
15.03.2023

Rada pre štátnu službu sa stala členom Európskej siete pre verejnú etiku

V polovici februára 2023 bola Rada pre štátnu službu prijatá do siete ENPE - Európskej siete pre verejnú etiku. Cieľom siete je podporovať kultúru etiky vo verejnej správe, harmonizáciu pravidiel v tejto oblasti naprieč členskými krajinami Európskej únie a stať sa partnerskou organizáciou euró...
23.02.2023

Etický tréning na Úrade verejného zdravotníctva

V dňoch 13. a 15. februára 2023 realizovala Rada pre štátnu službu interaktívny tréning zameraný na etiku v štátnej službe pre vedúcich zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tréning absolvovalo takmer tridsať účastníkov vrátane hlavného hygienika SR Jána Mikasa a viacer...
22.02.2023

Člen Rady Maroš Paulini bol zvolený do predsedníctva pracovnej skupiny OECD

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, spoločne s Mikeom Cresseym z Veľkej Británie a Alim Karagözom z Turecka, boli zvolení za nových členov predsedníctva Pracovnej skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). OECD tvorí 38 na...
10.02.2023

Stretnutie protikorupčných koordinátorov k téme konfliktu záujmov

Dňa 3. februára 2023 sa v hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie protikorupčných koordinátorov verejnej správy k téme konfliktu záujmov a jeho riešenia na úrovni jednotlivých orgánov verejnej správy, na ktorom vystúpil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o...
09.02.2023

Diskusia s Klubom úradníkov dobrej vôle k služobným hodnoteniam

Štátnych zamestnancov čaká spravidla do 31. januára v každom roku služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto súvislosti diskutoval člen Rady Marián Török so zástupcami Klubu úradníkov dobrej vôle prostredníctvom online platformy na tému „Zmysluplné služobné hodnotenie: mýtus al...
19.01.2023

Usmernenie ÚV SR k uznávaniu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí

V lete 2022 realizovala Rada pre štátnu službu naprieč služobnými úradmi v Slovenskej republike prieskum týkajúci sa uznávania vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí u uchádzačov o štátnu službu. Rada zistila nejednotnosť praxe pri uznávaní vzdelania, a tiež nadužívanie postupu podľa § 3...
05.01.2023

Tréning integrity pre sekciu plánu obnovy

Rada pre štátnu službu v decembri uskutočnila tréning integrity pre Sekciu plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Sekcia“). Tréning sa uskutočnil dvojkolovo, v prvom kole člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák poskytli školenie vede...
19.12.2022

Rada konzultovala novelu Etickému kódexu pre Island

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolu so zamestnancom kancelárie Rady Martinom Firákom absolvovali dňa 14. decembra 2023 online konzultáciu s Ásthildur Valtýsdóttir z kancelárie predsedu vlády Islandu. Island v súčasnosti čelí výzve, ako komplexne regulovať etiku, tak aby bola táto r...
16.12.2022

Člen rady ako spravodajca pred OECD

V dňoch 23. až 25. novembra sa v sídle Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD) uskutočnilo stretnutie Skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity členských štátov, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval člen Rady Maroš Paulini. Sekretariát Skupiny poveril Maroša P...
15.12.2022
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606