Aktuality

Prednáška docentky Staroňovej v Rade pre štátnu službu

Členovia Rady pre štátnu službu a zamestnanci Kancelárie Rady pre štátnu službu si prehlbujú svoje vedomosti v oblasti kvalitatívnych výskumov. 6. augusta odprezentovala Doc. Katarína Staroňová prednášku o teórii a praxi kvalitatívneho, resp. flexibilného výskumu. Doc. Staroňová pôsobí na Ústa...
07.08.2019

Stav štátnej služby: prezentácia pre analytické útvary

Rada pre štátnu službu prezentovala hlavné zistenia zo Správy o stave a vývoji štátnej služby a štúdie Etika v štátnej službe pre analytické útvary ústredných orgánov štátnej správy. Zistenia Správy o stave štátnej služby  sa opierajú o anonymné odpovede na dotazník, ktoré poskytli štátni zame...
31.07.2019

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
21.06.2019

Diskusia Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov

HN klub v spolupráci so zastúpením EK na Slovensku zorganizovali 4.6.2019 diskusiu na tému „Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov“. Program otvoril premiér vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil potrebu vybudovať modernú, efektívnu verejnú správu s kvalitnými motivovanými zamestnancami. U...
07.06.2019

Workshop Kontrola vec verejná

Dňa 4.6.2019 sa predseda Rady pre štátnu službu zúčastnil workshopu na tému „Kontrola vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad. Po úvodnom príhovore riaditeľa NKÚ, Ing. Karola Mitríka, boli prednesené dve prezentácie. Prvú prezentáciu na tému „Prioritné oblasti zamerania kontrolnej...
07.06.2019

Stav štátnej služby a etiky v štátnej službe

Dňa 6. júna Rada pre štátnu službu prezentovala vybrané zistenia. Zistenia prezentovali členky rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová. Výsledky štúdie o etike vychádzajú z unikátnych zistení na vzorke vyše 5800 štátnych zamestnancov, čo je viac ako 15 percent z ich celkového počtu. Štátna s...
07.06.2019

Seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“

Rada pre štátnu službu a Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike organizujú seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“ Hlavnými témami budú etické princípy, vzdelávanie v oblasti etiky, pôsobenie etických poradcov, konflikt záujmov, postzamestnanecké obme...
29.05.2019

Stav štátnej služby a etika v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bude prezentovať 6. júna 2019 o 10:00 v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí 8 v Bratislave  výsledky prieskumov, základné zistenia a návrhy riešení. Aké sú hlavné problémy v štátnej službe podľa štátnych zamestnancovi (politizácia? dôvera verejnosti? alebo byrok...
29.05.2019

Medzinárodná konferencia „Etika a integrita veřejné správy“

Členka rady Daniela Zemanovičová vystúpila s príspevkom Stav a vnímanie etiky v štátnej službe v SR na medzinárodnej konferencii „Etika a integrita veřejné správy“, ktorá sa konala v Senáte parlamentu ČR v Prahe 23.5.2019.  Na konferencii vystúpil aj podpredseda senátu ČR J. Oberfalzer, námestník...
29.05.2019

Predstavitelia rady sa stretli so zástupcami Belgicka a Holandska

Dňa 17.5 sa členovia rady Daniela Zemanovičová, Zuzana Šabová a zamestnanec kancelárie rady Maroš Paulini stretli so zástupcom veľvyslanca Holandského kráľovstva pánom Bartom Pennewaertom a zástupcom veľvyslanca Belgického kráľovstva pánom Martinom Lambartsom. V diskusii diplomati ocenili prác...
29.05.2019

Rada vydala nový newsletter

V novom čísle nájdete články: Výberové konanie, Výsledky dotazníka k etike III,  Podnet - Výberové konanie, Prípad na zamyslenie a Aktuality. Newsletter si môžete stiahnuť na: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/ . Prajeme príjemné čítanie.
22.05.2019

Schválenie správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Dňa 9.5.2019 predseda rady Pavol Tkáč predniesol Výboru NR SR pre sociálne veci Správu o stave a vývoji štátnej služby a výbor ju svojim uznesením prijal. Správu si môžete stiahnuť na www s...
15.05.2019

Záverečná správa revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe

Maroš Paulini sa za radu zúčastnil diskusie, ktorá prebehla v rámci procesu recenzného konania k Záverečnej správe revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe z dielne ÚHP. Diskusia sa konala v stredu 10. apríla 2019. Recenzné posudky k predmetnému výstupu poskytli Ľudovít Ódo...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila zasadnutia EUPAN

Zasadnutie pracovnej skupiny EUPAN (Európska sieť verejnej správy – neformálna sieť ministerstiev členských krajín zodpovedných za verejnú správu http://www.eupan.eu/ ) sa odohralo v meste Focsani v Rumunsku. Za radu sa zasadnutia zúčastnil Maroš Paulini z kancelárie Rady.   Dvojdenný program p...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny Rady Európy

Pracovná skupina Rady Európy „Skupina pre verejnú správu a demokraciu“ je medzivládna štruktúra, kde sa stretávajú úradníci zo 47 členských štátov, aby sa podelili o skúsenosti a  osvedčené  postupy v oblasti modernizácie demokratických inštitúcií, reformy verejnej správy a účasti občanov na demo...
02.05.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 »
18912