Aktuality

Doterajšie skúsenosti s etikou v krajinách strednej a východnej Európy – medzinárodná konferencia v Prahe

V dňoch 23. a 24. septembra zorganizoval Filozofický ústav Českej akadémie vied medzinárodnú konferenciu „Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries” s cieľom získať pohľad vývoj a stav etiky v vo verejných správach stredoeurópskych krajín. Členky rady...
30.09.2019

Memorandum o spolupráci s Fakultou verejnej správy UPJŠ

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., podpísali v utorok, 17. septembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce FVS a RŠS v oblasti rozvoja št...
19.09.2019

Rada vydala svoj štvrtý newsletter

V druhom tohtoročnom čísle nájdete články na témy: Správa o stave a vývoji štátnej služby Odborná štúdia „Etika v štátnej službe“ Rozbor podnetu: Organizačná zmena Seminár Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko? Prípad na zamyslenie: Nestrannosť   Newslett...
06.09.2019

Správa GRECO pozitívne hodnotí prípravu Etického kódexu

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) vydala v rámci piateho hodnotiaceho kola nové odporúčania pre Slovenskú republiku. Organizácia GRECO bolo založená v roku 1999 Radou Európy s cieľom monitorovať dodržiavanie protikorupčných noriem organizácie štátmi. Cieľom GRECO je zlepšiť schopnosť svojich ...
05.09.2019

Anglická verzia Správy o stave a vývoji štátnej služby

Rada pre štátnu službu zverejnila anglickú verziu Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018. Správa popisuje situáciu a identifikuje problémy v štátnej službe, analyzuje manažment ľudských zdrojov a informuje o činnosti Rady za rok 2018. Výbor NR SR pre sociálne veci ju prijal uznesením ...
30.08.2019

Prednáška docentky Staroňovej v Rade pre štátnu službu

Členovia Rady pre štátnu službu a zamestnanci Kancelárie Rady pre štátnu službu si prehlbujú svoje vedomosti v oblasti kvalitatívnych výskumov. 6. augusta odprezentovala Doc. Katarína Staroňová prednášku o teórii a praxi kvalitatívneho, resp. flexibilného výskumu. Doc. Staroňová pôsobí na Ústa...
07.08.2019

Stav štátnej služby: prezentácia pre analytické útvary

Rada pre štátnu službu prezentovala hlavné zistenia zo Správy o stave a vývoji štátnej služby a štúdie Etika v štátnej službe pre analytické útvary ústredných orgánov štátnej správy. Zistenia Správy o stave štátnej služby  sa opierajú o anonymné odpovede na dotazník, ktoré poskytli štátni zame...
31.07.2019

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
21.06.2019

Diskusia Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov

HN klub v spolupráci so zastúpením EK na Slovensku zorganizovali 4.6.2019 diskusiu na tému „Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov“. Program otvoril premiér vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil potrebu vybudovať modernú, efektívnu verejnú správu s kvalitnými motivovanými zamestnancami. U...
07.06.2019

Workshop Kontrola vec verejná

Dňa 4.6.2019 sa predseda Rady pre štátnu službu zúčastnil workshopu na tému „Kontrola vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad. Po úvodnom príhovore riaditeľa NKÚ, Ing. Karola Mitríka, boli prednesené dve prezentácie. Prvú prezentáciu na tému „Prioritné oblasti zamerania kontrolnej...
07.06.2019

Stav štátnej služby a etiky v štátnej službe

Dňa 6. júna Rada pre štátnu službu prezentovala vybrané zistenia. Zistenia prezentovali členky rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová. Výsledky štúdie o etike vychádzajú z unikátnych zistení na vzorke vyše 5800 štátnych zamestnancov, čo je viac ako 15 percent z ich celkového počtu. Štátna s...
07.06.2019

Seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“

Rada pre štátnu službu a Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike organizujú seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“ Hlavnými témami budú etické princípy, vzdelávanie v oblasti etiky, pôsobenie etických poradcov, konflikt záujmov, postzamestnanecké obme...
29.05.2019

Stav štátnej služby a etika v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bude prezentovať 6. júna 2019 o 10:00 v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí 8 v Bratislave  výsledky prieskumov, základné zistenia a návrhy riešení. Aké sú hlavné problémy v štátnej službe podľa štátnych zamestnancovi (politizácia? dôvera verejnosti? alebo byrok...
29.05.2019

Medzinárodná konferencia „Etika a integrita veřejné správy“

Členka rady Daniela Zemanovičová vystúpila s príspevkom Stav a vnímanie etiky v štátnej službe v SR na medzinárodnej konferencii „Etika a integrita veřejné správy“, ktorá sa konala v Senáte parlamentu ČR v Prahe 23.5.2019.  Na konferencii vystúpil aj podpredseda senátu ČR J. Oberfalzer, námestník...
29.05.2019

Predstavitelia rady sa stretli so zástupcami Belgicka a Holandska

Dňa 17.5 sa členovia rady Daniela Zemanovičová, Zuzana Šabová a zamestnanec kancelárie rady Maroš Paulini stretli so zástupcom veľvyslanca Holandského kráľovstva pánom Bartom Pennewaertom a zástupcom veľvyslanca Belgického kráľovstva pánom Martinom Lambartsom. V diskusii diplomati ocenili prác...
29.05.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 »
18912