Aktuality

Predstavitelia Rady pre štátnu službu vystúpili na 1.úradníckom festivale

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil v Bratislave Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizovali Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Cieľom podujatia bolo priniesť námety na skvalitnenie a rozvoj úradníckej práce, na workshopoch prezentovať trendy a skúsenosti z obla...
06.06.2018

Pracovné stretnutie so služobnými úradmi k tvorbe Etického kódexu

Dňa 31.5. sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi služobných úradov k tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca. Rada a pre štátnu službu chce pri tvorbe Etického kódexu využiť aj poznatky a skúsenosti služobných úradov s agendou etiky. Na stretnutí sa diskusia zamerala najmä na praktické ot...
01.06.2018

Prvý úradnícky festival Úradník 2.0

V sobotu 2.júna 2018 sa uskutoční Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizujú Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Prezentáciu o činnosti a poslaní Rady pre štátnu službu budú mať členovia rady Daniela Zemanovičová a Ctibor Košťál, ktorých doplnia odborní asis...
31.05.2018

Dotazník na tému Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby sa rozhodla zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy, keďže ich názor je pre radu kľúčový pri poznaní základných etických problémov v štátnej službe. Prostredníctvom dotazn...
16.05.2018

Workshop k príprave etického kódexu

14.5.2018 sa na pôde Rady pre štátnu službu uskutočnil 1. workshop k príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Cieľom workshopu bolo  informovať o postupe prípravy kódexu a prediskutovať koncept kódexu, základné princípy a procesný postup jeho uplatňovania. Workshopu sa zúčastnili experti z ...
16.05.2018

Seminár - Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby

26.4.2018 sa členovia Rady, pracovníci sekretariátu rady a zástupcovia Sekcie štátnej služby a verejnej služby ÚV zúčastnili seminára „Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby“, ktorý viedla doc. Katarína Staroňová, PhD.  z Ústavu verejnej politiky Fakulty ekonomických a sociálnych vied.  
16.05.2018

Zástupcovia Rady pre štátnu službu rokovali s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv

Obsahom stretnutia bola výmena znalostí týkajúcich sa pripravovaného Etického kódexu štátneho úradníka a spracovania podnetov od občanov. 
10.04.2018

Stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 28.03.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – prof. JUDr. Mariánom Vrabkom  CSc., prodekanom pre vedu a doktorantské štúdium a JUDr. Jurajom Hamuľákom, PhD., prodekanom pre vzťa...
28.03.2018

V dňoch 22.-23.3.2018 organizovala Európska Komisia v Bruseli konferenciu „Kvalita verejnej správy – čo sme sa naučili, čo vieme robiť lepšie“

Kvalitná a efektívna verejná správa je predpokladom na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty. V októbri 2014 sa experti z členských štátov Európska komisia a výskumné inštitúcie spojili s cieľom prediskutovať dosahovanie lepších výsledkov p...
22.03.2018 - 23.03.2018

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou a členmi združenia. Zástupkyne občianskeho združenia Dobrý úradník uviedli, že ich cieľom nie je kritizovať súčasný stav štátnej správy, naopak chcú k štátnej službe ...
13.03.2018
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19606