Aktuality

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
21.06.2019

Stav štátnej služby a etiky v štátnej službe

Dňa 6. júna Rada pre štátnu službu prezentovala vybrané zistenia. Zistenia prezentovali členky rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová. Výsledky štúdie o etike vychádzajú z unikátnych zistení na vzorke vyše 5800 štátnych zamestnancov, čo je viac ako 15 percent z ich celkového počtu. Štátna s...
07.06.2019

Workshop Kontrola vec verejná

Dňa 4.6.2019 sa predseda Rady pre štátnu službu zúčastnil workshopu na tému „Kontrola vec verejná“, ktorý organizoval Najvyšší kontrolný úrad. Po úvodnom príhovore riaditeľa NKÚ, Ing. Karola Mitríka, boli prednesené dve prezentácie. Prvú prezentáciu na tému „Prioritné oblasti zamerania kontrolnej...
07.06.2019

Diskusia Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov

HN klub v spolupráci so zastúpením EK na Slovensku zorganizovali 4.6.2019 diskusiu na tému „Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov“. Program otvoril premiér vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil potrebu vybudovať modernú, efektívnu verejnú správu s kvalitnými motivovanými zamestnancami. U...
07.06.2019

Predstavitelia rady sa stretli so zástupcami Belgicka a Holandska

Dňa 17.5 sa členovia rady Daniela Zemanovičová, Zuzana Šabová a zamestnanec kancelárie rady Maroš Paulini stretli so zástupcom veľvyslanca Holandského kráľovstva pánom Bartom Pennewaertom a zástupcom veľvyslanca Belgického kráľovstva pánom Martinom Lambartsom. V diskusii diplomati ocenili prác...
29.05.2019

Medzinárodná konferencia „Etika a integrita veřejné správy“

Členka rady Daniela Zemanovičová vystúpila s príspevkom Stav a vnímanie etiky v štátnej službe v SR na medzinárodnej konferencii „Etika a integrita veřejné správy“, ktorá sa konala v Senáte parlamentu ČR v Prahe 23.5.2019.  Na konferencii vystúpil aj podpredseda senátu ČR J. Oberfalzer, námestník...
29.05.2019

Stav štátnej služby a etika v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bude prezentovať 6. júna 2019 o 10:00 v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí 8 v Bratislave  výsledky prieskumov, základné zistenia a návrhy riešení. Aké sú hlavné problémy v štátnej službe podľa štátnych zamestnancovi (politizácia? dôvera verejnosti? alebo byrok...
29.05.2019

Seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“

Rada pre štátnu službu a Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike organizujú seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“ Hlavnými témami budú etické princípy, vzdelávanie v oblasti etiky, pôsobenie etických poradcov, konflikt záujmov, postzamestnanecké obme...
29.05.2019

Rada vydala nový newsletter

V novom čísle nájdete články: Výberové konanie, Výsledky dotazníka k etike III,  Podnet - Výberové konanie, Prípad na zamyslenie a Aktuality. Newsletter si môžete stiahnuť na: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/ . Prajeme príjemné čítanie.
22.05.2019

Schválenie správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Dňa 9.5.2019 predseda rady Pavol Tkáč predniesol Výboru NR SR pre sociálne veci Správu o stave a vývoji štátnej služby a výbor ju svojim uznesením prijal. Správu si môžete stiahnuť na www s...
15.05.2019
19606