Aktuality

Úradnícky čin roka

Ocenenie organizujú Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Klub úradníkov dobrej vôle. Záštitu prevzal Úrad vlády SR, Rada pre štátnu službu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. „Nevieme & Nemáme & Nedá sa & Nezáujem“ je podľa organizátorov viac úradnícke klišé ako realita. Preto s...
24.04.2019

Stretnutie so študentmi Ekonomickej fakulty TUKE

Predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč sa dňa 19. marca 2019 stretol so študentmi tretieho ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Stretnutie bolo tematicky zamerané na prax v štátnej službe v SR a zákon č. 55...
18.03.2019

Prijatie u prezidenta

V pondelok 11. marca 2019 členov Rady pre štátnu službu prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Predseda rady Pavol Tkáč na tomto stretnutí predstavil jednotlivých členov rady a priblížil jej činnosť, ďalšia diskusia sa týkala predovšetkým Etického kódexu štátneho zamestnanca a prebie...
14.03.2019

Zuzana Šabová novou členkou Rady pre štátnu službu

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 40. schôdzi dňa 7. februára 2019 zvolila za novú členku Rady pre štátnu službu JUDr. Zuzanu Šabovú. Do tejto funkcie bola navrhnutá Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a vystriedala tak C. Košťála, ktorý sa členstva v rade vzdal k 31. de...
11.03.2019

SGI vydal štúdie o fluktuácii zamestnancov a o služobnom hodnotení v kontexte miestnej štátnej správy

SGI (Slovak Governance Institute, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) vydal dve publikácie venované problémom štátnej služby na úrovni miestnej štátnej správy. V štúdii o fluktuácii SGI skúmal vplyv politických cyklov na zmeny na vedúcich postoch na okresných úradoch, popísal dopady reformy...
11.03.2019

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 21. februára 2019 zúčastnili na podujatí na tému „Ako rozumne odmeňovať úradníkov?“ v priestoroch kaviarne Nervosa

V diskusii vystúpili: Matej Kurian, riaditeľ odboru hodnotenia verejných výdavkov na Útvare hodnoty za peniaze a spoluautor revízie platov vo verejnej správe (priebežnú správu si môžete pozrieť tu: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-ve...
11.03.2019

Podpísanie memoranda o spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK

Predseda rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. v utorok 5. marca 2019  podpísali memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby. Účelom tohto memoranda je vymedzenie rámca sp...
11.03.2019

Rada zistila porušenie viacerých princípov štátnej služby v súvislosti v organizačnými zmenami

Na základe podnetu štátneho zamestnanca Rada pre štátnu službu preverovala podozrenie z porušenia viacerých princípov štátnej služby pri organizačnej zmene na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa zistení Rady služobný úrad štátnych zamestnancov oboznámil s dodatkom k organiz...
21.02.2019

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníku

Termín na vyplnenie dotazníku Rady pre štátnu službu určeného pre štátnych zamestnancov sa predlžuje do 22.2.2019. Dotazník nájdete na stránke: https://tinyurl.com/yd2p6jxw .
18.02.2019

Činnosť Rady pre štátnu službu v roku 2018

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) vznikla 1. januára 2018 na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prvom kvartáli 2018 rada riešila viacero úloh spojených so svojím vznikom a začatím ...
04.02.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
19606