Aktuality

V dňoch 22.-23.3.2018 organizovala Európska Komisia v Bruseli konferenciu „Kvalita verejnej správy – čo sme sa naučili, čo vieme robiť lepšie“

Kvalitná a efektívna verejná správa je predpokladom na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty. V októbri 2014 sa experti z členských štátov Európska komisia a výskumné inštitúcie spojili s cieľom prediskutovať dosahovanie lepších výsledkov p...
22.03.2018 - 23.03.2018

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou a členmi združenia. Zástupkyne občianskeho združenia Dobrý úradník uviedli, že ich cieľom nie je kritizovať súčasný stav štátnej správy, naopak chcú k štátnej službe ...
13.03.2018
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19606