Aktuality

Školenie o etike pre Kanceláriu prezidenta SR

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu s Marošom Paulinim a Martinom Firákom z kancelárie Rady diskutovali so zamestnancami Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky na témy súvisiace s teóriou a aplikáciou etiky v štátnej službe....
18.11.2019

Skúsenosti a trendy v etike v štátnej službe

Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, členky Rady pre štátnu službu, vystúpili s príspevkom Skúsenosti a trendy v etike v štátnej službe na seminári Moderná štátna správa – profesionalizácia na miestnej úrovni v Banskej Bystrici dňa 7. novembra 2019. Seminár organizoval Slovak Governance Institut...
12.11.2019

Seminár o etike a etických dilemách na UPJŠ

Daniela Zemanovičová a Maroš Paulini viedli dňa 6. novembra 2019 seminár o etike, etických dilemách a etickom kódexe pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stretnutí s PhDr. Ondrejom Mitaľom z Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy predi...
11.11.2019

Prednáška na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini prednášal 31. októbra 2019 na Fakulte sociálnych a ekonomických veci UK študentom programu Erazmus z Rumunsku a Talianska. Prednáška sa konala v rámci spolupráce v oblasti štátnej služby, memorandum o ktorej podpísali RŠS a FESV UK na jar 2019, jej témami...
07.11.2019

Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra ČR

V dňoch 22. a 23. októbra sa predseda Rady JUDr. Pavol Tkáč, členka Rady Mgr. Anna Ištoková a zamestnanec Kancelárie Rady Mgr. Alexander Rác zúčastnili na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva vnútra ČR – sekcie štátnej služby zastúpenej námestníkom ministra vnútra pre štátnu službu RNDr...
05.11.2019

Prednášky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Etika v štátnej službe, štátnozamestnanecké vzťahy a prierez štátnou službou spolu s jej princípmi budú témami troch prednášok, ktoré sa uskutočnia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento november.   Členka Rady Daniela Zemanovičová spolu s Marošom Paulinim predstavia 6. novembra prob...
31.10.2019

Workshop na Fakulte verejnej správy UPJŠ

V utorok, 5. novembra 2019 o 10.00, sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční workshop Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu štátnej služby. V jeho rámci sa členovia Rady budú  venovať postaveniu a činnosti Rady...
31.10.2019

Hranice etického správania: videá

Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová nahrala sériu videí, v ktorých vysvetľuje dôležitosť etických pravidiel v štátnej správe. Kde sú hranice etického a neetického konania? Ako má úradník postupovať, pokiaľ sa stane svedkom neetického konania?   Videá vznikli v rámci projektu Tran...
09.10.2019

Doterajšie skúsenosti s etikou v krajinách strednej a východnej Európy – medzinárodná konferencia v Prahe

V dňoch 23. a 24. septembra zorganizoval Filozofický ústav Českej akadémie vied medzinárodnú konferenciu „Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries” s cieľom získať pohľad vývoj a stav etiky v vo verejných správach stredoeurópskych krajín. Členky rady...
30.09.2019

Ako presadzovať zmeny vo verejnej správe?

Vďaka štipendiu francúzskej vlády sa členka Rady Zuzana Šabová zúčastnila kurzu s týmto názvom, ktorý organizuje École nationale d´administration  (ENA) v Paríži. ENA zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie pre francúzskych aj zahraničných vysokých štátnych úradníkov a pripravuje ich na prácu v domác...
30.09.2019
19606