Aktuality

Rokovanie s vedúcim štátnej služby Poľskej republiky

Dňa 4. februára 2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na pracovnom rokovaní s Dobrosławom Dowiat-Urbański, Vedúcim štátnej služby, Lechom Antoni Kołakowski, podpredsedom Rady pre štátnu službu, pánom Krzystofom Banaśom, poradcom preds...
11.02.2020

Podcast Integrita v štátnej správe

Čo znamená, keď sa úradník správa profesionálne? Aké majú byť jeho charakterové vlastnosti a čo presne rozumieme pod integritou štátneho zamestnanca?   Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová diskutovala o etike a hodnotovom ukotvení štátnych zamestnancov v podcaste Verejne o politik...
27.01.2020

Etika v štátnej a verejnej správe v TV Bratislava

Prečo je dôležité  presadzovať etiku v úradoch? O jej úlohe v štátnej a verejnej správe, ako aj v samospráve, diskutovali v TV Bratislava členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a riaditeľ bratislavského magistrátu a bývalý člen Rady pre štátnu službu, Ctibor Koštál.   Záznam diskusi...
27.01.2020

Budúcnosť HR: Systémové myslenie alebo byrokracia?

Zamestnanec Kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prispel do zborníku Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy, ktorý vydala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v nadväznosti na rovnomennú konferenciu, ktorá sa konala v závere roka 2019. ...
23.01.2020

Výklad etického kódexu štátneho zamestnanca

Dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie závisí do veľkej miery od štátnych zamestnancov, ktorí jeho inštitúcie reprezentujú. Okrem ich odborných kvalít je zárukou riadneho výkonu štátnej služby aj etické správanie.   Samotné etické správanie štátnych zamestnancov upravuje Etický kódex štátne...
08.01.2020

Workshop Integrita a budovanie kultúry dôvery

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini sa v dňoch 27-29.11.2019 zúčastnil na rokovaní siete EUPAN DG -  Európska sieť verejnej a štátnej správy vo Fínsku. Spolu s profesorom Christophom Demmkem viedol workshop pre generálnych riaditeľov sekcií služobných úradov na tému Integrita a budovanie ku...
17.12.2019

Odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka

V bratislavskom Hub Hube sa v utorok, 26. novembra, uskutočnilo odovzdávanie ocenení Úradnícky čin roka. Cieľom ocenenia bolo vyjadriť uznanie zanieteným a vynaliezavým úradníkom, ktorí sa usilujú o zlepšovanie života a verejných služieb na Slovensku.   Víťazi boli ocenení v troch kategóriách: ...
02.12.2019

Etický kódex štátneho zamestnanca publikovaný v Zbierke zákonov

Dňa 28.11.2019 bola v Zbierke zákonov publikovaná vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z.z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca. Vyhláška nadobudne účinnosť 1.1.2020. Rada pre štátnu službu ďakuje všetkým, ktorí po odbornej stránke prispeli k spracovaniu textu, ak...
28.11.2019

Prednášky na Fakulte verejnej správy UPJŠ

Na základe Memoranda o spolupráci v oblasti štátnej služby medzi Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Radou pre štátnu službu sa 11. novembra 2019 na FVS UPJŠ uskutočnili dve prednášky, na ktorých vystúpili členovia Rady pre štátnu službu Ing. Ľuboš Pastor a Mgr. Anna Ištok...
20.11.2019

Podpis memoranda o spolupráci s Ekonomickou fakultou TUKE

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., podpísali v utorok, 12. novembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce EF TUKE a RŠS v oblasti rozvoja štátnej služby na Slo...
18.11.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
19606