Aktuality

Workshop k príprave etického kódexu

14.5.2018 sa na pôde Rady pre štátnu službu uskutočnil 1. workshop k príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Cieľom workshopu bolo  informovať o postupe prípravy kódexu a prediskutovať koncept kódexu, základné princípy a procesný postup jeho uplatňovania. Workshopu sa zúčastnili experti z ...
16.05.2018

Seminár - Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby

26.4.2018 sa členovia Rady, pracovníci sekretariátu rady a zástupcovia Sekcie štátnej služby a verejnej služby ÚV zúčastnili seminára „Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby“, ktorý viedla doc. Katarína Staroňová, PhD.  z Ústavu verejnej politiky Fakulty ekonomických a sociálnych vied.  
16.05.2018

Zástupcovia Rady pre štátnu službu rokovali s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv

Obsahom stretnutia bola výmena znalostí týkajúcich sa pripravovaného Etického kódexu štátneho úradníka a spracovania podnetov od občanov. 
10.04.2018

Stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 28.03.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – prof. JUDr. Mariánom Vrabkom  CSc., prodekanom pre vedu a doktorantské štúdium a JUDr. Jurajom Hamuľákom, PhD., prodekanom pre vzťa...
28.03.2018

V dňoch 22.-23.3.2018 organizovala Európska Komisia v Bruseli konferenciu „Kvalita verejnej správy – čo sme sa naučili, čo vieme robiť lepšie“

Kvalitná a efektívna verejná správa je predpokladom na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, k čomu sa zaviazali všetky členské štáty. V októbri 2014 sa experti z členských štátov Európska komisia a výskumné inštitúcie spojili s cieľom prediskutovať dosahovanie lepších výsledkov p...
22.03.2018 - 23.03.2018

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou a členmi združenia. Zástupkyne občianskeho združenia Dobrý úradník uviedli, že ich cieľom nie je kritizovať súčasný stav štátnej správy, naopak chcú k štátnej službe ...
13.03.2018
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19606