Aktuality

Ako presadzovať zmeny vo verejnej správe?

Vďaka štipendiu francúzskej vlády sa členka Rady Zuzana Šabová zúčastnila kurzu s týmto názvom, ktorý organizuje École nationale d´administration  (ENA) v Paríži. ENA zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie pre francúzskych aj zahraničných vysokých štátnych úradníkov a pripravuje ich na prácu v domác...
30.09.2019

Memorandum o spolupráci s Fakultou verejnej správy UPJŠ

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., podpísali v utorok, 17. septembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce FVS a RŠS v oblasti rozvoja št...
19.09.2019

Rada vydala svoj štvrtý newsletter

V druhom tohtoročnom čísle nájdete články na témy: Správa o stave a vývoji štátnej služby Odborná štúdia „Etika v štátnej službe“ Rozbor podnetu: Organizačná zmena Seminár Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko? Prípad na zamyslenie: Nestrannosť   Newslett...
06.09.2019

Správa GRECO pozitívne hodnotí prípravu Etického kódexu

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) vydala v rámci piateho hodnotiaceho kola nové odporúčania pre Slovenskú republiku. Organizácia GRECO bolo založená v roku 1999 Radou Európy s cieľom monitorovať dodržiavanie protikorupčných noriem organizácie štátmi. Cieľom GRECO je zlepšiť schopnosť svojich ...
05.09.2019

Anglická verzia Správy o stave a vývoji štátnej služby

Rada pre štátnu službu zverejnila anglickú verziu Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018. Správa popisuje situáciu a identifikuje problémy v štátnej službe, analyzuje manažment ľudských zdrojov a informuje o činnosti Rady za rok 2018. Výbor NR SR pre sociálne veci ju prijal uznesením ...
30.08.2019

Prednáška docentky Staroňovej v Rade pre štátnu službu

Členovia Rady pre štátnu službu a zamestnanci Kancelárie Rady pre štátnu službu si prehlbujú svoje vedomosti v oblasti kvalitatívnych výskumov. 6. augusta odprezentovala Doc. Katarína Staroňová prednášku o teórii a praxi kvalitatívneho, resp. flexibilného výskumu. Doc. Staroňová pôsobí na Ústa...
07.08.2019

Stav štátnej služby: prezentácia pre analytické útvary

Rada pre štátnu službu prezentovala hlavné zistenia zo Správy o stave a vývoji štátnej služby a štúdie Etika v štátnej službe pre analytické útvary ústredných orgánov štátnej správy. Zistenia Správy o stave štátnej služby  sa opierajú o anonymné odpovede na dotazník, ktoré poskytli štátni zame...
31.07.2019

Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
11.07.2019

FR seminár - prezentácie

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku? Prezentácie zo seminára Daniela Zemanovičová: Prečo je téma etiky v štátnej službe aktuálna v SR Tessa Tournette, Cécile Roucheyrolle: Chiffres-clés de la fonction publique en France Tessa Tournette, Cécile Roucheyrolle: Présentation du c...
11.07.2019

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
21.06.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
19606