Aktuality

Stav štátnej služby a etika v štátnej službe

Rada pre štátnu službu bude prezentovať 6. júna 2019 o 10:00 v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí 8 v Bratislave  výsledky prieskumov, základné zistenia a návrhy riešení. Aké sú hlavné problémy v štátnej službe podľa štátnych zamestnancovi (politizácia? dôvera verejnosti? alebo byrok...
29.05.2019

Seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“

Rada pre štátnu službu a Francúzske veľvyslanectvo v Slovenskej republike organizujú seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?“ Hlavnými témami budú etické princípy, vzdelávanie v oblasti etiky, pôsobenie etických poradcov, konflikt záujmov, postzamestnanecké obme...
29.05.2019

Rada vydala nový newsletter

V novom čísle nájdete články: Výberové konanie, Výsledky dotazníka k etike III,  Podnet - Výberové konanie, Prípad na zamyslenie a Aktuality. Newsletter si môžete stiahnuť na: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/ . Prajeme príjemné čítanie.
22.05.2019

Schválenie správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Dňa 9.5.2019 predseda rady Pavol Tkáč predniesol Výboru NR SR pre sociálne veci Správu o stave a vývoji štátnej služby a výbor ju svojim uznesením prijal. Správu si môžete stiahnuť na www s...
15.05.2019

Členky rady v diskusii o prvom polroku RŠS

Na Fakulte ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave sa 24.4.2019 uskutočnila diskusia „Prvý rok Rady pre štátnu službu: čo priniesol?“. V paneli vystúpili členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu s Monikou Filipovou z občianskeho združenia Dobrý úradník a Zu...
02.05.2019

Predloženie Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018 do Národnej rady SR

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Radi by sme týmto poďakovali za cenné rady a komentáre pri zbere a vyhodnocovaní dát doc. Ing. Miriam Šebovej, PhD. z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach a doc. Mgr. Kataríne ...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila stretnutia pracovnej skupiny Rady Európy

Pracovná skupina Rady Európy „Skupina pre verejnú správu a demokraciu“ je medzivládna štruktúra, kde sa stretávajú úradníci zo 47 členských štátov, aby sa podelili o skúsenosti a  osvedčené  postupy v oblasti modernizácie demokratických inštitúcií, reformy verejnej správy a účasti občanov na demo...
02.05.2019

Rada sa zúčastnila zasadnutia EUPAN

Zasadnutie pracovnej skupiny EUPAN (Európska sieť verejnej správy – neformálna sieť ministerstiev členských krajín zodpovedných za verejnú správu http://www.eupan.eu/ ) sa odohralo v meste Focsani v Rumunsku. Za radu sa zasadnutia zúčastnil Maroš Paulini z kancelárie Rady.   Dvojdenný program p...
02.05.2019

Záverečná správa revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe

Maroš Paulini sa za radu zúčastnil diskusie, ktorá prebehla v rámci procesu recenzného konania k Záverečnej správe revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe z dielne ÚHP. Diskusia sa konala v stredu 10. apríla 2019. Recenzné posudky k predmetnému výstupu poskytli Ľudovít Ódo...
02.05.2019

Zasadnutie pracovnej skupiny OECD pre verejnú integritu a Globálneho fóra OECD pre boj proti korupcii a budovanie integrity verejného sektora

Dňa 19. marca 2019 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu. Integrita je kľúčová pre budovanie kvalitných inštitúcií a dôveru občanov v to, že štátny sektor koná vo verejnom záujme a nie v záujme vybraných skupín. Integrita nie je len otázkou morálky, ale prispi...
25.04.2019
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
19606