Aktuality

Stretnutie s riaditeľom odboru prevencie korupcie

Dňa 12.6.2018 sa členovia Rady pre štátnu službu stretli s riaditeľom odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí sa preberala spolupráca pri príprave etického kódexu štátneho zamestnanca, budovanie etickej infraštruktúry v rámci štátnej  služby a možnost...
15.06.2018

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníka k etickému kódexu

Rada pre štátnu službu predlžuje termín na vyplnenie dotazníka zo strany súčasných a bývalých štátnych zamestnancov do 18.6. (pondelok) do 12:00 hod. Prostredníctvom dotazníka môžete odpovedať na otázky týkajúce sa skúseností s riešením etických problémov na vašom pracovisku, rizík neetického sp...
15.06.2018

Predstavitelia Rady pre štátnu službu vystúpili na 1.úradníckom festivale

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil v Bratislave Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizovali Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Cieľom podujatia bolo priniesť námety na skvalitnenie a rozvoj úradníckej práce, na workshopoch prezentovať trendy a skúsenosti z obla...
06.06.2018

Pracovné stretnutie so služobnými úradmi k tvorbe Etického kódexu

Dňa 31.5. sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi služobných úradov k tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca. Rada a pre štátnu službu chce pri tvorbe Etického kódexu využiť aj poznatky a skúsenosti služobných úradov s agendou etiky. Na stretnutí sa diskusia zamerala najmä na praktické ot...
01.06.2018

Prvý úradnícky festival Úradník 2.0

V sobotu 2.júna 2018 sa uskutoční Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizujú Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Prezentáciu o činnosti a poslaní Rady pre štátnu službu budú mať členovia rady Daniela Zemanovičová a Ctibor Košťál, ktorých doplnia odborní asis...
31.05.2018

Dotazník na tému Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby sa rozhodla zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy, keďže ich názor je pre radu kľúčový pri poznaní základných etických problémov v štátnej službe. Prostredníctvom dotazn...
16.05.2018

Workshop k príprave etického kódexu

14.5.2018 sa na pôde Rady pre štátnu službu uskutočnil 1. workshop k príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Cieľom workshopu bolo  informovať o postupe prípravy kódexu a prediskutovať koncept kódexu, základné princípy a procesný postup jeho uplatňovania. Workshopu sa zúčastnili experti z ...
16.05.2018

Seminár - Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby

26.4.2018 sa členovia Rady, pracovníci sekretariátu rady a zástupcovia Sekcie štátnej služby a verejnej služby ÚV zúčastnili seminára „Aktuálne trendy vo vývoji štátnej služby“, ktorý viedla doc. Katarína Staroňová, PhD.  z Ústavu verejnej politiky Fakulty ekonomických a sociálnych vied.  
16.05.2018

Zástupcovia Rady pre štátnu službu rokovali s predstaviteľmi Kancelárie verejného ochrancu práv

Obsahom stretnutia bola výmena znalostí týkajúcich sa pripravovaného Etického kódexu štátneho úradníka a spracovania podnetov od občanov. 
10.04.2018

Stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dňa 28.03.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – prof. JUDr. Mariánom Vrabkom  CSc., prodekanom pre vedu a doktorantské štúdium a JUDr. Jurajom Hamuľákom, PhD., prodekanom pre vzťa...
28.03.2018
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
19606