Aktuality

Súťaživosť výberových konaní v štátnej službe

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil analýzu o výberových konaniach v štátnej správe. Hlavným zistením je, že záujem o prácu v štátnej službe je nízky a uchádzači často pri výbere nečelili žiadnej konkurencii. O vedúce pozície je ochotných uchádzať sa menej ľudí. Podľa analytikov môže väčšie množst...
19.06.2020

Vzťah postupu Rady k iným nástrojom ochrany štátnych zamestnancov a občanov

(Usmernenie pre podávateľov podnetov)   Rada pre štátnu službu prešetruje podnety občanov alebo štátnych zamestnancov, ktoré sa týkajú porušenia princípov štátnej služby, obsiahnutých v článkoch 1 až 9 zákona o štátnej službe alebo porušenia Etického kódexu štátneho zamestnanca1.   Podanie p...
12.06.2020

Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019

Rada pre štátnu službu, v zmysle zákona o štátnej službe, predložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019. Dňa 12. mája bola Správa za prítomnosti predsedu Rady JUDr. Pavla Tkáča prerokovaná vo Výbore Národnej rady  SR pre sociálne veci, ktorý ju ...
01.06.2020

Webinár o etickom kódexe štátneho zamestnanca

Dňa 2. apríla vystúpila členka Rady Zuzana Šabová v online diskusii organizovanej občianskym združením Dobrý úradník. Objasnila proces tvorby etického kódexu a prezentovala zistenia a aktivity Rady v oblasti etiky, ako aj najnovšie trendy v zahraničí. Diskutujúcich zaujímali aj otázky transparent...
01.06.2020

Rada vydala prvý tohtoročný newsletter

V prvom tohtoročnom čísle nájdete články o Dobrej praxi pri služobných hodnoteniach Poľskej etickej poradkyni Katarzyne Dudzik Rozbore podnetu: Organizačná zmena Prípade na zamyslenie: Profesionalita Naťahovaní svalov, ktoré tvrdnú pri sedavej práci ...
26.03.2020

Prípad na zamyslenie: Útlak, obťažovanie a šikana

V decembrovom vydaní newsletteru Rady pre štátnu službu sme zverejnili prípad na zamyslenie, ktorý sa venuje témam útlaku, obťažovania a šikany na pracovisku. Pokiaľ Vás téma zaujala, na webe Rady už nájdete aj podrobnú analýzu prípadu. https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/
12.02.2020

Rokovanie s vedúcim štátnej služby Poľskej republiky

Dňa 4. februára 2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na pracovnom rokovaní s Dobrosławom Dowiat-Urbański, Vedúcim štátnej služby, Lechom Antoni Kołakowski, podpredsedom Rady pre štátnu službu, pánom Krzystofom Banaśom, poradcom preds...
11.02.2020

Podcast Integrita v štátnej správe

Čo znamená, keď sa úradník správa profesionálne? Aké majú byť jeho charakterové vlastnosti a čo presne rozumieme pod integritou štátneho zamestnanca?   Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová diskutovala o etike a hodnotovom ukotvení štátnych zamestnancov v podcaste Verejne o politik...
27.01.2020

Etika v štátnej a verejnej správe v TV Bratislava

Prečo je dôležité  presadzovať etiku v úradoch? O jej úlohe v štátnej a verejnej správe, ako aj v samospráve, diskutovali v TV Bratislava členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a riaditeľ bratislavského magistrátu a bývalý člen Rady pre štátnu službu, Ctibor Koštál.   Záznam diskusi...
27.01.2020

Budúcnosť HR: Systémové myslenie alebo byrokracia?

Zamestnanec Kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prispel do zborníku Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy, ktorý vydala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v nadväznosti na rovnomennú konferenciu, ktorá sa konala v závere roka 2019. ...
23.01.2020
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
19606