Aktuality

Etické tréningy pre regionálnych hygienikov

V nadväznosti na februárové tréningy pre zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovala v dňoch 18. a 31. mája 2023 Rada pre štátnu službu dva interaktívne tréningy pre regionálnych hygienikov s pôsobnosťou naprieč celým Slovenskom. Zamerané boli na integritu a etiku ...
01.06.2023

Stretnutie s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky

Na základe žiadosti Ministerstva vnútra Českej republiky sa v dňoch 16. a 17. mája 2023 členovia Rady pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) stretli s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky, ktorú zastupovali PhDr. Jindřich Fryč, najvyšší štátny tajomník Ministerstva vnútra ČR, Mgr. Martin...
19.05.2023

V NR SR neprešiel vládny návrh novely zákona k štátnej službe

Dňa 10. 5. 2023  v Národnej rade SR neprešiel vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obsahom návrhu bolo zriadenie Centrálneho informačného systému (CIS). V rámci rozpravy k návrhu ...
16.05.2023

Školenie verejnej integrity a etiky na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Dňa 25. apríla sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolupodieľal na školení v oblasti verejnej integrity a etiky, ktoré online formou organizovalo pre svojich zamestnancov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prezentovaná časť školenia sa týkala témy zvládania konflik...
26.04.2023

Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

Dňa 27. marca 2023, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 3. ročníka študijného programu Manažment a ekonomika verej...
31.03.2023

V Bratislave sa uskutočnilo Integrity Fórum 2023

Dňa 9. marca 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Integrity Fórum 2023, ktoré organizoval Úrad vlády SR spolu s Oddelením OECD pre integritu verejného sektora. Podujatie sa konalo v rámci projektu Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike, ktorého cieľom je využiť medzináro...
15.03.2023

Rada pre štátnu službu sa stala členom Európskej siete pre verejnú etiku

V polovici februára 2023 bola Rada pre štátnu službu prijatá do siete ENPE - Európskej siete pre verejnú etiku. Cieľom siete je podporovať kultúru etiky vo verejnej správe, harmonizáciu pravidiel v tejto oblasti naprieč členskými krajinami Európskej únie a stať sa partnerskou organizáciou euró...
23.02.2023

Etický tréning na Úrade verejného zdravotníctva

V dňoch 13. a 15. februára 2023 realizovala Rada pre štátnu službu interaktívny tréning zameraný na etiku v štátnej službe pre vedúcich zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tréning absolvovalo takmer tridsať účastníkov vrátane hlavného hygienika SR Jána Mikasa a viacer...
22.02.2023

Člen Rady Maroš Paulini bol zvolený do predsedníctva pracovnej skupiny OECD

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, spoločne s Mikeom Cresseym z Veľkej Británie a Alim Karagözom z Turecka, boli zvolení za nových členov predsedníctva Pracovnej skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). OECD tvorí 38 na...
10.02.2023

Stretnutie protikorupčných koordinátorov k téme konfliktu záujmov

Dňa 3. februára 2023 sa v hoteli Bôrik uskutočnilo stretnutie protikorupčných koordinátorov verejnej správy k téme konfliktu záujmov a jeho riešenia na úrovni jednotlivých orgánov verejnej správy, na ktorom vystúpil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o...
09.02.2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
19606