Aktuality

Stanovisko Rady k návrhu novely Zákonníka práce

Rada pre štátnu službu predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dotknuté ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú ...
22.10.2020

Šikana, mobbing a nakoniec nútený odchod

V septembri médiá informovali o prípade bývalého vedúceho priestupkového oddelenia Okresného úradu v Trnave Petra Hamaďáka, ktorý sa dostal do konfliktu so svojou priamou nadriadenou. Neskôr musel svoju pozíciu opustiť. Na základe podnetu pána Hamaďáka sa situáciou začiatkom roku 2020 zaoberal...
08.10.2020

Stretnutie s prednostami okresných úradov

Dňa 24.9.2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na prvom stretnutí s novovymenovanými prednostami okresných úradov. Stretnutie sa uskutočnilo v zariadení NR SR Častá Papiernička. Cieľom bolo informovať prednostov o po...
28.09.2020

Analýzy podnetov na webe Rady pre štátnu službu

V súvislosti s pôsobnosťou Rady pre štátnu službu (ďalej Rada) vykonávať dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca na Radu pre štátnu službu obracajú štátni zamestnanci alebo občania v situáciách, kedy majú podozrenie, že došlo k porušeniu týchto prin...
03.09.2020

Rada navrhuje doplnenie zákona o štátnej službe v súvislosti s domáckou prácou a teleprácou

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu na jar 2020 bol v apríli novelizovaný Zákonník práce. Okrem iného v ňom pribudol § 250b, ktorý dočasne modifikuje niektoré ustanovenia pre prípad mimoriadnych okolností, okrem iného s cieľom chrániť verejné zdravie a predchádzať vzniku a šíreniu prenosn...
07.08.2020

Súťaživosť výberových konaní v štátnej službe

Útvar hodnoty za peniaze zverejnil analýzu o výberových konaniach v štátnej správe. Hlavným zistením je, že záujem o prácu v štátnej službe je nízky a uchádzači často pri výbere nečelili žiadnej konkurencii. O vedúce pozície je ochotných uchádzať sa menej ľudí. Podľa analytikov môže väčšie množst...
19.06.2020

Vzťah postupu Rady k iným nástrojom ochrany štátnych zamestnancov a občanov

(Usmernenie pre podávateľov podnetov)   Rada pre štátnu službu prešetruje podnety občanov alebo štátnych zamestnancov, ktoré sa týkajú porušenia princípov štátnej služby, obsiahnutých v článkoch 1 až 9 zákona o štátnej službe alebo porušenia Etického kódexu štátneho zamestnanca1.   Podanie p...
12.06.2020

Webinár o etickom kódexe štátneho zamestnanca

Dňa 2. apríla vystúpila členka Rady Zuzana Šabová v online diskusii organizovanej občianskym združením Dobrý úradník. Objasnila proces tvorby etického kódexu a prezentovala zistenia a aktivity Rady v oblasti etiky, ako aj najnovšie trendy v zahraničí. Diskutujúcich zaujímali aj otázky transparent...
01.06.2020

Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019

Rada pre štátnu službu, v zmysle zákona o štátnej službe, predložila Národnej rade Slovenskej republiky Správu o stave a vývoji štátnej služby za rok 2019. Dňa 12. mája bola Správa za prítomnosti predsedu Rady JUDr. Pavla Tkáča prerokovaná vo Výbore Národnej rady  SR pre sociálne veci, ktorý ju ...
01.06.2020

Rada vydala prvý tohtoročný newsletter

V prvom tohtoročnom čísle nájdete články o Dobrej praxi pri služobných hodnoteniach Poľskej etickej poradkyni Katarzyne Dudzik Rozbore podnetu: Organizačná zmena Prípade na zamyslenie: Profesionalita Naťahovaní svalov, ktoré tvrdnú pri sedavej práci ...
26.03.2020

Prípad na zamyslenie: Útlak, obťažovanie a šikana

V decembrovom vydaní newsletteru Rady pre štátnu službu sme zverejnili prípad na zamyslenie, ktorý sa venuje témam útlaku, obťažovania a šikany na pracovisku. Pokiaľ Vás téma zaujala, na webe Rady už nájdete aj podrobnú analýzu prípadu. https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/
12.02.2020

Rokovanie s vedúcim štátnej služby Poľskej republiky

Dňa 4. februára 2020 sa predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zúčastnili na pracovnom rokovaní s Dobrosławom Dowiat-Urbański, Vedúcim štátnej služby, Lechom Antoni Kołakowski, podpredsedom Rady pre štátnu službu, pánom Krzystofom Banaśom, poradcom preds...
11.02.2020

Etika v štátnej a verejnej správe v TV Bratislava

Prečo je dôležité  presadzovať etiku v úradoch? O jej úlohe v štátnej a verejnej správe, ako aj v samospráve, diskutovali v TV Bratislava členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a riaditeľ bratislavského magistrátu a bývalý člen Rady pre štátnu službu, Ctibor Koštál.   Záznam diskusi...
27.01.2020

Podcast Integrita v štátnej správe

Čo znamená, keď sa úradník správa profesionálne? Aké majú byť jeho charakterové vlastnosti a čo presne rozumieme pod integritou štátneho zamestnanca?   Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová diskutovala o etike a hodnotovom ukotvení štátnych zamestnancov v podcaste Verejne o politik...
27.01.2020

Budúcnosť HR: Systémové myslenie alebo byrokracia?

Zamestnanec Kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prispel do zborníku Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy, ktorý vydala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v nadväznosti na rovnomennú konferenciu, ktorá sa konala v závere roka 2019. ...
23.01.2020
1 2 3 4 5 6 7 »
18912