Ako presadzovať zmeny vo verejnej správe?

  • 30.09.2019

Vďaka štipendiu francúzskej vlády sa členka Rady Zuzana Šabová zúčastnila kurzu s týmto názvom, ktorý organizuje École nationale d´administration  (ENA) v Paríži. ENA zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie pre francúzskych aj zahraničných vysokých štátnych úradníkov a pripravuje ich na prácu v domácich aj medzinárodných verejných inštitúciách. Kurz pozostával z teoretických prednášok a praktických cvičení v skupinách alebo individuálnych prezentácií. Účastníci si vypočuli aj viacero prednášok expertov z OECD na tému inovácií vo verejnom sektore a dozvedeli sa aj o francúzskych skúsenostiach s riadením veľkých projektov: elektronizácia verejnej správy, reforma teritoriálnej správy, transformácia dopravy v Paríži.
 
Bližšie informácie o kurzoch nájdete na webe ENA.
Viac skúsenostiach Zuzany Šabovej z kurzu sa dočítate v najbližšom čísle newsletteru Rady pre štátnu službu.