Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

  • 22.11.2023

Dňa 20. novembra 2023 na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka študijného programu ekonomika a manažment verejnej správy v rámci predmetu Teória verejnej správy.

Predseda Rady prednášky na Ekonomickej fakulte realizuje pravidelne, na tej dnešnej sa v rámci programu Mini Erazmus zúčastnili aj študenti stredných škôl. Prednáška bola interaktívna so zameraním na postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu a zákon o štátnej službe. Študentov zaujali najmä príklady z praxe týkajúce sa postupu Rady pri vybavovaní podnetov, ako aj postupu Rady pri vypracovaní každoročnej Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku.