Úradníci dostanú etický kódex

  • 22.07.2019

Rada pre štátnu službu pripravuje etický kódex pre úradníkov, ktorý by mal byť súčasťou novely zákona o štátnej službe. Dokument by mal riešiť otázky benefitov pre zamestnancov, politickej neutrality, komunikácie úradníkov na sociálnych sieťach, ale aj vzťahy a konflikty na pracovisku. „Iba tretina zamestnancov vie, ako má postupovať, keď sa stretnú s neetickým správaním,“ hovorí členka rady Daniela Zemanovičová.
 
Rada tiež spustila etickú poradňu, v budúcnosti plánuje aj jej on-line verziu. Viac si môžete prečítať v článku: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/519895-uradnici-dostanu-eticky-kodex/