Odborné podujatia

Seminár o etike a etických dilemách na UPJŠ

Daniela Zemanovičová a Maroš Paulini viedli dňa 6. novembra 2019 seminár o etike, etických dilemách a etickom kódexe pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na stretnutí s PhDr. Ondrejom Mitaľom z Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy predi...
11.11.2019

Prednáška na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini prednášal 31. októbra 2019 na Fakulte sociálnych a ekonomických veci UK študentom programu Erazmus z Rumunsku a Talianska. Prednáška sa konala v rámci spolupráce v oblasti štátnej služby, memorandum o ktorej podpísali RŠS a FESV UK na jar 2019, jej témami...
07.11.2019

Prednášky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Etika v štátnej službe, štátnozamestnanecké vzťahy a prierez štátnou službou spolu s jej princípmi budú témami troch prednášok, ktoré sa uskutočnia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento november.   Členka Rady Daniela Zemanovičová spolu s Marošom Paulinim predstavia 6. novembra prob...
31.10.2019

Workshop na Fakulte verejnej správy UPJŠ

V utorok, 5. novembra 2019 o 10.00, sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční workshop Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu štátnej služby. V jeho rámci sa členovia Rady budú  venovať postaveniu a činnosti Rady...
31.10.2019

Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?

Devätnásteho júna 2019 sa konal seminár „Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko?,“ ktorý organizovala Rada pre štátnu službu, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave a Francúzsky inštitút. Cieľom podujatia bolo priblížiť slovenským odborníkom fungovanie etiky vo francúzske...
11.07.2019

FR seminár - prezentácie

Inšpirujeme sa etikou v štátnej službe vo Francúzsku? Prezentácie zo seminára Daniela Zemanovičová: Prečo je téma etiky v štátnej službe aktuálna v SR Tessa Tournette, Cécile Roucheyrolle: Chiffres-clés de la fonction publique en France Tessa Tournette, Cécile Roucheyrolle: Présentation du c...
11.07.2019

Stretnutie so študentmi Ekonomickej fakulty TUKE

Predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč sa dňa 19. marca 2019 stretol so študentmi tretieho ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Stretnutie bolo tematicky zamerané na prax v štátnej službe v SR a zákon č. 55...
18.03.2019
« 1 2 3 4 5
19676