Odborné podujatia

Etický tréning pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancom kancelárie Rady Marošom Paulinim realizovali prezenčnou formou etický tréning, ktorého sa zúčastnil generálny tajomník služobného úradu Pavol Sýkorčin, štátna tajomníčka Ingrid Brocková a 28 riaditeľov sekcií...
16.06.2021

Etický tréning pre Kanceláriu verejnej ochrankyne práv

Tréning realizovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom. Tréningu sa zúčastnilo 26 zamestnancov Kancelárie verejnej ochrankyne práv, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu Mariána Töröka. Témou bola et...
10.06.2021

Etický tréning na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

Etický tréning pre zamestnancov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uskutočnil on-line formou dňa 20. mája 2021, pričom sa ho zúčastnil aj predseda úradu Andrej Juris. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulin...
25.05.2021

Etický tréning na Útvare hodnoty za peniaze

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch. Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnil on-line tréning pre zamestnancov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie R...
17.05.2021

Etické tréningy pokračujú

Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil ďalší zo série etických tréningov Rady pre štátnu službu pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Tréning zabezpečovali členka Rady Zuzana Šabová a zamestnanec Kancelárie Rady Martin Firák, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa opäť uskutočnil on-line. Zúčastni...
27.04.2021

Druhé stretnutie s etickými poradcami

Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo druhé stretnutie etických poradcov, ktoré organizovala Rada pre štátnu službu. Stretnutie sa uskutočnilo on-line formou a zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov. Radu pre štátnu službu reprezentovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, za kanceláriu R...
15.04.2021

Prednáška pre študentky Ekonomiky a manažmentu verejnej správy

V utorok, 30. marca 2021, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu verejného manažmentu prednášku na tému Systém štátnej služby v Slovenskej republike pre študentky  3. ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej...
31.03.2021

Záver etického vzdelávania pre Úrad jadrového dozoru

Dňa 23. marca 2021 uskutočnili členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová záverečný etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa etický tréning opäť konal online formou. Členky Rady predstavili základn...
24.03.2021

Prednáška o etike na Ekonomickej fakulte TUKE

V stredu, 9. decembra 2020, realizovala členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová, spolu so zamestnancami Kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom, prednášku na tému Etika v štátnej službe pre študentov prvého ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy E...
17.12.2020

Druhý etický tréning na Úrade jadrového dozoru

Dňa 1.12.2020 členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová uskutočnili ďalší etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa tréning opäť realizoval v malej skupine 6 osôb. Členky Rady predstavili základné zistenia o...
04.12.2020
« 1 2 3 4 5 »
19676