Zuzana Šabová novou členkou Rady pre štátnu službu

  • 11.03.2019

Národná rada Slovenskej republiky na svojej 40. schôdzi dňa 7. februára 2019 zvolila za novú členku Rady pre štátnu službu JUDr. Zuzanu Šabovú. Do tejto funkcie bola navrhnutá Radou vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a vystriedala tak C. Košťála, ktorý sa členstva v rade vzdal k 31. decembru 2018.