Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát Rady pre štátnu službu ohľadom zlaďovania pracovného a súkromného života štátnych zamestnancov

  • 20.06.2024

Rada pre štátnu službu uverejnila výsledky vyhodnotenia dotazníkového zberu dát, ktorý sme medzi štátnymi zamestnancami realizovali v mesiacoch apríl a máj 2024 ohľadom zlaďovania pracovného a súkromného života štátnych zamestnancov.
 
Ďakujeme za poskytnutie súčinnosti a rozposlanie dotazníka štátnym zamestnancom vo Vašom služobnom úrade. Zároveň budeme radi, ak s nimi budete zdieľať aj tieto výsledky.
 
Ďakujeme za spoluprácu.
 
Celé vyhodnotenie je zverejnené v dokumente "Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát ohľadom zosúlaďovania pracovného a súkromného života štátnych zamestnancov".