Útvar hodnoty za peniaze MF SR vydal priebežnú správu o zamestnanosti a mzdách vo verejnej správe

  • 09.01.2019

Predmetom revízie vo výške približne 3,3 mld. eur (4,1% HDP a 9,8% výdavkov verejnej správy) bude zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe, okrem zamestnancov podľa osobitných zákonov a zamestnancov v sektoroch zdravotníctva a školstva. Celkovo sa bude revízia týkať odmeňovania viac ako 234 tisíc zamestnancov, pričom jej základným cieľom bude identifikovať opatrenia vedúce k zvýšeniu efektivity využívania ľudských zdrojov. 

Správu nájdete tu: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/