Ukončený zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov

  • 22.06.2018

Rada pre štátnu službu ukončila zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov. Momentálne sú výsledky analyzované a zistenia budú zapracované do tvoriaceho sa etického kódexu štátneho zamestnanca. Návratnosť dotazníkov nás pozitívne prekvapila, získali sme odpovede od takmer 6 tisíc súčasných a bývalých štátnych zamestnancov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za čas a ochotu!

V blízkej dobe budeme zverejňovať čiastkové výsledky. Viac informácií nájdete aj v našom newslettri, ktorý môžete odoberať tu: http://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/newsletter/