Stretnutie so študentmi Ekonomickej fakulty TUKE

  • 18.03.2019

Predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč sa dňa 19. marca 2019 stretol so študentmi tretieho ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Stretnutie bolo tematicky zamerané na prax v štátnej službe v SR a zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, v rámci diskusie sa študenti zaujímali predovšetkým o problematiku etiky a korupcie v štátnej správe, obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu.