Stretnutie s členmi Výboru NR SR pre sociálne veci

  • 29.06.2018

V stredu 20. júna 2018 sa uskutočnilo stretnutie členov Rady pre štátnu službu s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, na ktorom bola prezentovaná činnosť Rady pre štátnu službu a aktuálna problematika s ňou spojená. Diskusia na stretnutí sa zároveň týkala pripravovaného Etického kódexu štátneho zamestnanca a ďalších tém možnej spolupráce.