Stretnutie predsedu rady s predstaviteľmi Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach

  • 12.09.2018

V pondelok 10. septembra 2018 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu (ďalej len „rada“) Pavla Tkáča s doc. JUDr. Máriou Hencovskou, CSc., dekankou Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a s prof. JUDr. Igorom Palúšom, CSc., vedúcim Katedry verejnoprávnych disciplín na uvedenej fakulte. Na tomto stretnutí boli prediskutované možnosti spolupráce rady s Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach s cieľom prepojenia poznatkov z teórie a praxe štátnej služby.

V blízkej budúcnosti je plánované obdobné stretnutie za účasti všetkých členov rady, na ktorom prebehne diskusia o konkrétnejších podobách takejto spolupráce.