Stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

  • 28.03.2018

Dňa 28.03.2018 sa uskutočnilo stretnutie predsedu Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavla Tkáča, s predstaviteľmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – prof. JUDr. Mariánom Vrabkom  CSc., prodekanom pre vedu a doktorantské štúdium a JUDr. Jurajom Hamuľákom, PhD., prodekanom pre vzťahy s odbornou verejnosťou. Na stretnutí zástupcovia oboch inštitúcií prediskutovali možnosti odbornej spolupráce a výmenu poznatkov a praktických skúseností. Rada pre štátnu službu má záujem o to, aby jej výstupy spĺňali požiadavky odbornosti a kvality a spoluprácu s vedeckými a akademickými inštitúciami považuje za dôležitú pri budovaní svojho odborného kreditu.