Stav štátnej služby a etika v štátnej službe

  • 29.05.2019

Rada pre štátnu službu bude prezentovať 6. júna 2019 o 10:00 v Miestodržiteľskom paláci na Hlavnom námestí 8 v Bratislave  výsledky prieskumov, základné zistenia a návrhy riešení.

  • Aké sú hlavné problémy v štátnej službe podľa štátnych zamestnancovi (politizácia? dôvera verejnosti? alebo byrokracia?).
  • Aká je motivácia štátnych zamestnancov? Ako hodnotia prijímanie zamestnancov, kariérny rast, vzdelávanie, služobné hodnotenie, odmeňovanie? Ako hodnotia štátni zamestnanci svojich nadriadených a kolegov?
  • Aké podnety riešila Rada pre štátnu službu?
  • Dôverujú štátni zamestnanci inštitúciám, že odhalia a budú konať v prípade neetického správania? Posúvame sa v úrovni etiky alebo stagnujeme? Aké faktory vplývajú na etické správanie? Sú vedúci zamestnanci aj etickí lídri?
...a veľa ďalších informácii,  ktoré Rada pre štátnu službu získala na základe rozsiahleho zberu dát od služobných úradov a viac ako 6200 respondentov v anonymnom prieskume.