Správy z rokovaní

Správa o činnosti Rady pre štátnu službu za obdobie január až september 2018 obsahuje výstupy jej činnosti prerokovávané na jednotlivých rokovaniach. Správu si môžete pozrieť tu:
Správa o činnosti Rady pre štátnu službu
Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2018 18945