Správa o činnosti Rady pre štátnu službu

  • 21.09.2018

Správa obsahuje sumár aktivít vykonaných Radou pre štátnu službu v období od jej vzniku do septembra 2018. Správu si môžete pozrieť tu:

Správa o činnosti Rady pre štátnu službu