SGI vydal štúdie o fluktuácii zamestnancov a o služobnom hodnotení v kontexte miestnej štátnej správy

  • 11.03.2019

SGI (Slovak Governance Institute, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) vydal dve publikácie venované problémom štátnej služby na úrovni miestnej štátnej správy. V štúdii o fluktuácii SGI skúmal vplyv politických cyklov na zmeny na vedúcich postoch na okresných úradoch, popísal dopady reformy ESO na činnosť okresných úradov a zhodnotil prínosy nového zákona o štátnej službe. Štúdia o služobnom hodnotení štátnych zamestnancov sa zameriava na špecifické aspekty služobného hodnotenia v podmienkach okresných úradov, kde prednostovia a prednostky okresných úradov v súčasnosti nemajú možnosť rozhodovať o personálnych a finančných otázkach služobných úradov, za ktorých činnosť zodpovedajú.    

Štúdie si môžete prečítať na stránke SGI:
https://www.governance.sk/gov_publication/