Seminár „Ako medzinárodné organizácie hodnotia Slovensko?"

  • 25.09.2018

Dňa 21. septembra 2018 zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave seminár o tom, ako medzinárodné inštitúcie hodnotia Slovensko, v ktorých oblastiach napreduje a kde naopak existuje priestor na zlepšenie. Seminár otvoril minister financií SR a v paneli diskutovali odborníci z Medzinárodného menového fondu, Európskej Komisie, OECD a Inštitútu finančnej politiky.

Jednou z oblastí, ktoré treba zlepšiť, je kvalita verejnej správy. Na jednej strane Slovensko môže prezentovať relatívne dobre nastavený legislatívny rámec, kam sa radí aj nový zákon o štátnej službe, avšak otázna ostáva implementácia pravidiel a kvalita inštitúcií. Veľmi pozitívne boli hodnotené analytické útvary ako „Hodnota za peniaze“ a kreovanie analytických útvarov na ďalších rezortoch, v čom môže byť slovenský prístup vzorom aj  pre iné krajiny.

Celý videozáznam zo seminára nájdete tu:
https://www.facebook.com/zekvsr/videos/398999730635142/