Schválenie správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018

  • 15.05.2019

123

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci. Dňa 9.5.2019 predseda rady Pavol Tkáč predniesol Výboru NR SR pre sociálne veci Správu o stave a vývoji štátnej služby a výbor ju svojim uznesením prijal.

Správu si môžete stiahnuť na www stránke rady.