Rada sa zúčastnila zasadnutia EUPAN

  • 02.05.2019

Zasadnutie pracovnej skupiny EUPAN (Európska sieť verejnej správy – neformálna sieť ministerstiev členských krajín zodpovedných za verejnú správu http://www.eupan.eu/ ) sa odohralo v meste Focsani v Rumunsku. Za radu sa zasadnutia zúčastnil Maroš Paulini z kancelárie Rady.
 
Dvojdenný program pozostával zo schválenia stratégie EUPAN a workshopov. Stratégia EUPAN sa orientuje na dodávanie verejných služieb, ktoré sú určené pre občana členského štátu. Pritomnie je dôležitá len dobrá  služba, ale aj hodnoty, ktoré štátny zamestnanci vyznávajú a ako verejné služby dodávajú. Cieľom stratégie je budovať je budovať dôveru občanov v štát.
 
Stratégia obsahuje strategické priority v rokoch 2019-2022, motto EUPAN, hlavné výzvy verejnej správy v nasledujúcich rokoch, strategické domény a témy záujmu a napokon základné hodnoty EUPAN. Stratégia nadväzuje na príručku EUPAN, ktorá bola prijatá na predchádzajúcom zasadnutí.
 
Čo sa týka tém záujmu, v stratégii sú zakotvené tieto:

  1. Digitalizácia a inovácie v európskych verejných správach
  2. Etika a organizačná kultúra vo verejnej správe
  3. Strategické, efektívne a efektívne riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe, ktoré je orientované na budúcnosť
Motto EUPAN:
Spolupráca pre kvalitné verejné správy a verejné služby v Európe.
 
Hodnoty EUPAN:
profesionalita, spolupráca, inovácie, angažovanosť, udržateľnosť
 
Prvý deň sa udial workshop na tému etiky a etických hodnôt v organizácií, druhý deň workshop o strategickom plánovaní.