Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník

  • 13.03.2018

Rada pre štátnu službu prijala predstaviteľky občianskeho združenia Dobrý úradník. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou a členmi združenia. Zástupkyne občianskeho združenia Dobrý úradník uviedli, že ich cieľom nie je kritizovať súčasný stav štátnej správy, naopak chcú k štátnej službe pristupovať pozitívne a byť dobrým príkladom pre ostatných úradníkov. Združenie tiež prezentovalo ním vytvorené Desatoro dobrého úradníka.