Profesionalita, dôvera a etika štátnych úradníkov

  • 09.01.2019

Členovia Rady pre štátnu službu sa v stredu 12. decembra 2018 zúčastnili na diskusii, ktorú organizovala iniciatíva Dobrý úradník. Docentka K. Staroňová z Fakulty ekonomických a sociálnych vied vysvetlila prístupy k vymedzeniu pojmu profesionalita a parametre, prostredníctvom ktorých sa dá sledovať. Za dôležité považuje líderstvo a nastavenie systému riadenia ľudských zdrojov tak, aby sa najlepší ľudia dostali do štátnej služby a aby sa zabezpečil ich odborný rast, vzdelávanie a udržanie talentov. Dôležitá je transparentnosť pri obsadzovaní pozícií. Opakom profesionalizácie je politizácia, ktorá je v SR veľmi vysoká v porovnaní s inými krajinami. P. Žilinčík z Kancelárie verejného ochrancu práv ČR a člen Súdnej rady SR naznačil, že v oblasti etiky sa nám historicky opakujú veľmi podobné etické dilemy. Venoval sa aj otázke, čo sú piliere etiky a potrebe etických kódexov. Uviedol, že etický kódex, ktorý pripravila Rada pre štátnu službu patrí medzi najlepšiu prax a zodpovedá požiadavkám kladeným na kvalitný kódex tohto druhu.