Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 21. februára 2019 zúčastnili na podujatí na tému „Ako rozumne odmeňovať úradníkov?“ v priestoroch kaviarne Nervosa

  • 11.03.2019

V diskusii vystúpili:
Matej Kurian, riaditeľ odboru hodnotenia verejných výdavkov na Útvare hodnoty za peniaze a spoluautor revízie platov vo verejnej správe (priebežnú správu si môžete pozrieť tu: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-verejnej-sprave/);

Katarína Staroňová z Ústavu verejnej politiky FSEV UK, ktorá sa vo svojom výskume venuje najmä otázke ľudských zdrojov v štátnej správe. V minulosti pôsobila na Central European University v Budapešti, New York University, či Woodrow Wilson Research Center;

Mária Rapanová, riaditeľka ľudských zdrojov v Slovenských elektrárňach, firme s dedičstvom niekdajšieho štátneho podniku. Riadeniu ľudských zdrojov sa venuje vyše 20 rokov (naposledy v O2, známom svojim pokrokovým prístupom k zamestnávaniu);

Zuzana Dzurendová, generálna riaditeľka sekcie štátnej a verejnej služby na Úrade vlády SR, spoluautorka zákona o štátnej službe a členka pracovnej skupiny na zmenu systému odmeňovania a zavedenia systému líderstva v štátnej službe.
Moderátorka Zuzana Vargová otvorila tému odmeňovania, teda či platia mýty o úradníkoch a či sú naši úradníci preplatení a máme ich priveľa.  Matej Kurian uviedol, že záleží na tom, ktorí a kde. Ako predstaviteľ ÚHP ďalej prezentoval predbežné výsledky štúdie o odmeňovaní vo verejnom sektore. V priemere máme na Slovensku menej úradníkov ako je zvyčajné v iných krajinách. Úradníci sú však menej zruční oproti zamestnancom súkromného sektora. Ďalej sa téma dotkla motivácie štátnych zamestnancov. Podľa pani Rapanovej sa aj pri úradníkoch  uplatňujú novšie motivačné teórie, ktoré hovoria, že finančná odmena nie je motivátorom, ale môže byť demotivátorom.

Záznam z diskusie nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmR9j2wbxvY