Prednáška na Ústave verejnej politiky FSEV UK

  • 25.10.2018

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál a Maroš Paulini z kancelárie rady sa dňa 24.októbra 2018 zúčastnili prednášky určenej pre študentov a študentky verejnej politiky. Obsahom prednášky a diskusie bol proces tvorby etického kódexu štátneho zamestnanca. V rámci prednášky sa prezentoval prístup Rady pre štátnu službu k tvorbe etického kódexu, nástroje použité na získanie dát a informácií o vnímaní etiky v štátnej správe, ako aj vysvetlenie viacfázového prístupu k tvorbe dokumentu. V diskusie prítomní študenti a študentky otvárali viaceré témy, ako napríklad prijímanie darov alebo konflikt záujmov. Zaujímali ich možnosti regulácie a efektívnych procesov na predchádzanie neetického konania.

Fotogaléria