Prednáška docentky Staroňovej v Rade pre štátnu službu

  • 07.08.2019

Členovia Rady pre štátnu službu a zamestnanci Kancelárie Rady pre štátnu službu si prehlbujú svoje vedomosti v oblasti kvalitatívnych výskumov. 6. augusta odprezentovala Doc. Katarína Staroňová prednášku o teórii a praxi kvalitatívneho, resp. flexibilného výskumu.

Doc. Staroňová pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde pedagogicky pokrýva najmä metódy analýzy a výskumu a témy súvisiace s verejnou politikou. Patrí medzi popredné odborníčky v oblasti verejnej politiky na Slovensku.

 

Fotogaléria