Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníka k etickému kódexu

  • 15.06.2018

Rada pre štátnu službu predlžuje termín na vyplnenie dotazníka zo strany súčasných a bývalých štátnych zamestnancov do 18.6. (pondelok) do 12:00 hod.
Prostredníctvom dotazníka môžete odpovedať na otázky týkajúce sa skúseností s riešením etických problémov na vašom pracovisku, rizík neetického správania, spôsobu, akým nadriadení pristupujú k riešeniu etických sporov, či ako by ste motivovali svojich kolegov správať sa eticky. Dotazník je anonymný, je možné naň odpovedať aj zo súkromných počítačov a jeho vyplnenie zaberie 10-15 minút. Stačí kliknúť na tento odkaz: https://tinyurl.com/yah2kzze