Potvrdenie registrácie

Online registrácia účastníkov konferencie
„Etika v štátnej službe vo Francúzsku - inšpirácia pre Slovensko?“

19. 6. 2019

Potvrdzujeme registráciu na konferenciu.
19330