Podpísanie memoranda o spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK

  • 11.03.2019

Predseda rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. v utorok 5. marca 2019  podpísali memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby. Účelom tohto memoranda je vymedzenie rámca spolupráce medzi fakultou a radou v oblasti rozvoja štátnej služby prepojením praktických a vedeckých poznatkov a v oblasti vzdelávania a výchovy študentov.

MEMORANDUM o spolupráci v oblasti štátnej služby