Francúzske skúsenosti v oblasti etiky

  • 21.11.2018

Dňa 14.11.2018 sa zástupkyne Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová v Paríži stretli s predstaviteľmi francúzskych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú riadením štátnej služby, s cieľom získať poznatky najmä v oblasti etiky a riadenia štátnej služby.

Vo Francúzsku došlo v roku 2016 k významnej reforme postavenia štátnych zamestnancov a etika sa dostala do centra pozornosti. Spoločenský dopyt po integrite a profesionalite štátnych zamestnancov viedol k zmene prístupu od formálne nastaveného rámca pravidiel a sankcií k dôrazu na prevenciu a poradenstvo. Každá verejná inštitúcia je povinná zriadiť etického poradcu alebo kolégium poradcov, ktorí sa venujú poradenstvu pre štátnych zamestnancov, výkladu etických pravidiel, implementácii a podpore etiky v inštitúcii. Predstaviteľky Rady pre štátnu službu mali možnosť stretnúť sa s etickým poradcom Ministerstva zahraničných vecí Francúzska, ktorý sa podelil o svoje poznatky a skúsenosti.

Ďalším zo stretnutí bola prezentácia na Ministerstve pre verejné záležitosti (Ministère de l´action et des comptes publics). Agendou verejnej služby a etiky sa zaoberá Generálne riaditeľstvo pre verejnú službu (DGAFP).  Prezentácia bola zameraná na základné informácie o fungovaní štátnej služby vo Francúzsku, riadenie ľudských zdrojov a etiku s dôrazom na riadenie konfliktu záujmov. Bližšie informácie o štátnej službe vo Francúzsku možno nájsť tu: https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique-1088

Cieľom stretnutí bolo aj nadviazanie dlhodobej spolupráce s francúzskymi odborníkmi s možnosťou kontinuálnej výmeny poznatkov a spoluorganizovaní odborných podujatí. Stretnutia sa uskutočnili s podporou Francúzskeho veľvyslanectva v SR.