Etický tréning pre Úrad jadrového dozoru SR

  • 06.06.2023

V pondelok 5. júna 2023 sa uskutočnil online etický tréning pre Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Na tréningu sa podieľal člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák. Zúčastnilo sa ho takmer 80 zamestnancov ÚJD.

Ťažiskovými témami boli Etický kódex štátneho zamestnanca a etika ako taká, motivácie správania sa na pracovisku, konflikt záujmov, komunikácia, politické aktivity štátnych zamestnancov a dary. Témy, ako aj konkrétne prediskutované prípady z praxe, vychádzali z reálnych situácií, s ktorými sa zamestnanci Úradu jadrového dozoru stretávajú.