Etický kódex je iba začiatok

  • 27.08.2018

V Rade pre štátnu službu v súčasnosti spracovávame výsledky dotazníkového prieskumu o etike medzi štátnymi zamestnancami a informácie získané zo služobných úradov k téme etiky. Dotazníkový prieskum prebiehal v mesiacoch máj až jún 2018, pričom sme získali celkovo 5827 odpovedí, z toho momentálne pracujúcich v štátnej službe bolo 5781 respondentov, čo reprezentuje viac ako 15 percent štátnych zamestnancov.

Čítajte viac v komentári členky Rady pre štátnu službu Daniely Zemanovičovej na  https://komentare.sme.sk/c/20899334/eticky-kodex-je-iba-zaciatok.html#ixzz5PMK3y7NI