Etické tréningy pre regionálnych hygienikov

  • 01.06.2023

V nadväznosti na februárové tréningy pre zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky realizovala v dňoch 18. a 31. mája 2023 Rada pre štátnu službu dva interaktívne tréningy pre regionálnych hygienikov s pôsobnosťou naprieč celým Slovenskom. Zamerané boli na integritu a etiku v štátnej službe, zúčastnilo sa ich takmer 40 regionálnych hygienikov a ďalších expertov na verejné zdravotníctvo. Radu reprezentoval jej člen Maroš Paulini a kanceláriu Rady Martin Firák, druhý tréning otvoril hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.
 
Na tréningu prebehla diskusia aj o príbuzných témach, s ktorými sa regionálni hygienici stretli vo svojej praxi, ako je zvládanie kritických situácií v styku s občanmi, obzvlášť eskalované počas vrcholiacej pandémie, ale aj medziľudských vzťahoch v rámci inštitúcie. Interaktívny charakter tréningu umožnil účastníkom zdieľať navzájom svoje skúsenosti a ponúkol im praktické rady a ich následné overenie na prípadových štúdiách z aplikačnej praxe Rady.