Druhý tohtoročný newsletter Rady pre štátnu službu

  • 24.06.2021

Nájdete v ňom články o

  • Porovnaní výsledkov služobných hodnotení za roky 2019 a 2020
  • Skúsenostiach a odporúčaniach nórskeho etického poradcu Terjeho Dyrstada
  • Rozbore podnetu: Princíp zákonnosti a efektívneho riadenia
  • Hlavných zisteniach zo Správy o stave a vývoji štátnej služby v SR za rok 2020
  • Potrebách úspešnej organizácie podľa profesora Vladimíra Šuchu
  • Prípade na zamyslenie: komunikácia na sociálnych sieťach

Newsletter si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu:
/data/files/7818_newsletter-rss-02_2021.pdf
 
Prajeme príjemné čítanie!