Diskusia o etických kódexoch v štátnom IT

  • 12.07.2018

V utorok 3. júna 2018 zorganizovalo Slovensko.Digital verejnú diskusiu o etických kódexoch v štátnom IT. Vo verejnom priestore rastie dopyt po slušnej správe vecí verejných a po dodržiavaní etických princípov. Pozvaní panelisti rozoberali úlohu etických kódexov v štátnej aj súkromnej sfére a ich prínos k riešeniu problémov najmä pri obstarávaní IT systémov v štátnej správe.

V diskusii vystúpili Martina Slabejová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Daniela Zemanovičová, členka Rady pre štátnu službu, Matej Stuška z O2 Slovensko a Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital.

Členka Rady pre štátnu službu, Daniela Zemanovičová, prezentovala koncept etického kódexu, ktorý Rada pre štátnu službu pripravuje, ako aj vnímanie prínosu etického kódexu služobnými úradmi a štátnymi zamestnancami, ktoré Rada pre štátnu službu získala z prieskumu medzi oslovenými služobnými úradmi a dotazníka pre štátnych zamestnancov. Z diskusie vyplynulo, že pre dodržiavanie etických princípov je kľúčový nielen dobre koncipovaný etický kódex, ale najmä jeho implementácia a záruky dodržiavania v praxi.