Diskusia Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov

  • 07.06.2019

HN klub v spolupráci so zastúpením EK na Slovensku zorganizovali 4.6.2019 diskusiu na tému „Ako zlepšiť kvalitu slovenských úradníkov“. Program otvoril premiér vlády SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil potrebu vybudovať modernú, efektívnu verejnú správu s kvalitnými motivovanými zamestnancami. Upozornil na potrebu riešenie byrokracie, formalizmu, rovnostárstva v odmeňovaní a potrebu dobudovania analytických jednotiek.  V diskusiu vystúpili Š. Kišš z útvaru Hodnota za peniaze, L. Vašáková zo zastúpenia EK, M. Krčméry z Americkej obchodnej komory a  M. Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov

https://www.youtube.com/watch?v=0BS0Ics7M4s