Členky rady v diskusii o prvom polroku RŠS

  • 02.05.2019

Na Fakulte ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave sa 24.4.2019 uskutočnila diskusia „Prvý rok Rady pre štátnu službu: čo priniesol?“. V paneli vystúpili členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu s Monikou Filipovou z občianskeho združenia Dobrý úradník a Zuzany Vargovej z iniciatívy Klub úradníkov dobrej vôle. Diskutovalo sa o poslaní, kompetenciách a prvých výsledkoch Rady pre štátnu službu, napr. o etickom kódexe, vybavovaní podnetov, príprave Správy o stave a vývoji štátnej služby.