Blogy

Rada pre štátnu službu a jej členovia vnímajú komunikáciu o témach štátnej služby ako dôležitú súčasť diskusie o jej modernizácii, princípoch, etických pravidlách a celkovej kvalite služieb poskytovaných zo strany štátu. Formou blogov chceme laickej i odbornej verejnosti priblížiť našu prácu a témy, ktorým sa venujeme. 
 
Veríme, že menej formálnym informovaním prostredníctvom blogov podporíme odbornú diskusiu a prinesieme zaujímavé pohľady na jednotlivé, často citlivé, témy.
Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2018 18931