Aktuality

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníku

Termín na vyplnenie dotazníku Rady pre štátnu službu určeného pre štátnych zamestnancov sa predlžuje do 22.2.2019. Dotazník nájdete na stránke: https://tinyurl.com/yd2p6jxw .
18.02.2019

Činnosť Rady pre štátnu službu v roku 2018

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) vznikla 1. januára 2018 na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prvom kvartáli 2018 rada riešila viacero úloh spojených so svojím vznikom a začatím ...
04.02.2019

PROSBA - Dotazník pre štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pripravila dotazník pre štátneho zamestnanca. Názory a postoje štátnych zamestnancov pomôžu objasniť stav štátnej služby a prispejú k tvorbe návrhov na zlepšenie. Preto si dovoľujeme požiadať všetkých štátnych zamestnancov o vyplnenie a šírenie dotazníka. Vyplnenie zaberie ...
17.01.2019

Rada vydala svoj druhý newsetter

Druhý newsletter Rady pre štátnu službu je na svete. Nájdete v ňom rozpracovanú  tému politickej neutrality, II. časť výsledkov dotazníka k etike, rozbor podnetu o služobnom hodnotení, správu o etike vo Francúzsku a zoznam aktualít.  Newsletter je prístupný tu: https://tinyurl.com/y9kjbsse.
10.01.2019

Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 10. decembra 2018 zúčastnili na podujatí na túto tému v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. S prezentáciami vystúpili riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Š. Kišš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) G. Šíp...
09.01.2019

Profesionalita, dôvera a etika štátnych úradníkov

Členovia Rady pre štátnu službu sa v stredu 12. decembra 2018 zúčastnili na diskusii, ktorú organizovala iniciatíva Dobrý úradník. Docentka K. Staroňová z Fakulty ekonomických a sociálnych vied vysvetlila prístupy k vymedzeniu pojmu profesionalita a parametre, prostredníctvom ktorých sa dá sledov...
09.01.2019

Útvar hodnoty za peniaze MF SR vydal priebežnú správu o zamestnanosti a mzdách vo verejnej správe

Predmetom revízie vo výške približne 3,3 mld. eur (4,1% HDP a 9,8% výdavkov verejnej správy) bude zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe, okrem zamestnancov podľa osobitných zákonov a zamestnancov v sektoroch zdravotníctva a školstva. Celkovo sa bude revízia týkať odmeňovania viac...
09.01.2019

Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu prijala na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2018 návrh etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z, o štátnej službe, § 14, od.1, písm. d)  predložila Úradu vlády SR. Pri jeho príprave rada spolupracovala s viacerými subjektmi a expert...
21.11.2018

Francúzske skúsenosti v oblasti etiky

Dňa 14.11.2018 sa zástupkyne Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová v Paríži stretli s predstaviteľmi francúzskych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú riadením štátnej služby, s cieľom získať poznatky najmä v oblasti etiky a riadenia štátnej služby. Vo Francúzsku došlo v roku 2...
21.11.2018

Seminár pre miestnu štátnu správu

Člen Rady pre štátnu službu Ctibor Košťál sa dňa 13.11.2018 zúčastnil na okresnom úrade v Banskej Bystrici seminára Miestna štátna správa v kontexte nového zákona o štátnej službe organizovanom Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Súčasťou seminára bola prezentácia výskumných zistení týkaj...
21.11.2018
19606