Aktuality

Diskusia o etických kódexoch v štátnom IT

V utorok 3. júna 2018 zorganizovalo Slovensko.Digital verejnú diskusiu o etických kódexoch v štátnom IT. Vo verejnom priestore rastie dopyt po slušnej správe vecí verejných a po dodržiavaní etických princípov. Pozvaní panelisti rozoberali úlohu etických kódexov v štátnej aj súkromnej sfére a ich ...
12.07.2018

Stretnutie s členmi Výboru NR SR pre sociálne veci

V stredu 20. júna 2018 sa uskutočnilo stretnutie členov Rady pre štátnu službu s členmi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, na ktorom bola prezentovaná činnosť Rady pre štátnu službu a aktuálna problematika s ňou spojená. Diskusia na stretnutí sa zároveň týkala pripravova...
29.06.2018

Ukončený zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov

Rada pre štátnu službu ukončila zber dotazníka k etike štátnych zamestnancov. Momentálne sú výsledky analyzované a zistenia budú zapracované do tvoriaceho sa etického kódexu štátneho zamestnanca. Návratnosť dotazníkov nás pozitívne prekvapila, získali sme odpovede od takmer 6 tisíc súčasných a bý...
22.06.2018

Stretnutie s riaditeľom odboru prevencie korupcie

Dňa 12.6.2018 sa členovia Rady pre štátnu službu stretli s riaditeľom odboru prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí sa preberala spolupráca pri príprave etického kódexu štátneho zamestnanca, budovanie etickej infraštruktúry v rámci štátnej  služby a možnost...
15.06.2018

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníka k etickému kódexu

Rada pre štátnu službu predlžuje termín na vyplnenie dotazníka zo strany súčasných a bývalých štátnych zamestnancov do 18.6. (pondelok) do 12:00 hod. Prostredníctvom dotazníka môžete odpovedať na otázky týkajúce sa skúseností s riešením etických problémov na vašom pracovisku, rizík neetického sp...
15.06.2018

Predstavitelia Rady pre štátnu službu vystúpili na 1.úradníckom festivale

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil v Bratislave Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizovali Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Cieľom podujatia bolo priniesť námety na skvalitnenie a rozvoj úradníckej práce, na workshopoch prezentovať trendy a skúsenosti z obla...
06.06.2018

Pracovné stretnutie so služobnými úradmi k tvorbe Etického kódexu

Dňa 31.5. sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi služobných úradov k tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca. Rada a pre štátnu službu chce pri tvorbe Etického kódexu využiť aj poznatky a skúsenosti služobných úradov s agendou etiky. Na stretnutí sa diskusia zamerala najmä na praktické ot...
01.06.2018

Prvý úradnícky festival Úradník 2.0

V sobotu 2.júna 2018 sa uskutoční Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizujú Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko. Prezentáciu o činnosti a poslaní Rady pre štátnu službu budú mať členovia rady Daniela Zemanovičová a Ctibor Košťál, ktorých doplnia odborní asis...
31.05.2018

Dotazník na tému Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby sa rozhodla zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy, keďže ich názor je pre radu kľúčový pri poznaní základných etických problémov v štátnej službe. Prostredníctvom dotazn...
16.05.2018

Workshop k príprave etického kódexu

14.5.2018 sa na pôde Rady pre štátnu službu uskutočnil 1. workshop k príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Cieľom workshopu bolo  informovať o postupe prípravy kódexu a prediskutovať koncept kódexu, základné princípy a procesný postup jeho uplatňovania. Workshopu sa zúčastnili experti z ...
16.05.2018
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
19606